Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Obchodní databáze

Obchodní databáze řeší problematiku nákupu, skladování a prodeje výrobků a zboží.

Počet skladů není omezen, pro oceňování se používají průměrné ceny, metoda FIFO nebo pevné ceny.

Pracovat lze s různými měrnými jednotkami s automatickým přepočtem.

Můžete sledovat výrobní čísla, výrobní šarže a expirační dobu. Je podporována evidence umístění ve skladových buňkách, evidence výrobních šarží a expirací a evidence výrobních čísel.

Pro zjednodušení vstupu lze definovat sestavy produktů. K dispozici máte neomezený počet ceníků s časovou platností a množstevní schéma, které vám umožní vytvořit množstevní ceny a rabaty.

Můžete využívat i rezervace produktů. Pro zjednodušení práce lze přebírat položky již vystaveného dokladu na jiné navazující doklady. Fakturovat můžete v libovolné měně s křížovými přepočty cen podle kursového lístku. Tisk výstupů volitelně v češtině, angličtině a němčině, objednávky a faktury též slovensky. Názvy produktů, měrné jednotky a popisy lze vést rovněž v angličtině a němčině.

Samozřejmostí je automatické zaúčtování dokladů do hlavní knihy. Je podporováno účtování zásob metodou A i metodou B. Zadávání dokladů a jejich oceňování je pro obě metody stejné, liší se pouze způsob účtování.