Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Doklady

Doklady jsou vkládány do přehledně členěných složek (knih). Číslo dokladu musí být jedinečné v rámci celé databáze. Aktualizace dokladů i jejich položek jsou zaznamenávány a lze zobrazit historii aktualizací podle uživatelů.

Složky dokladů

Složka může být určena pro jedno nebo více účetních období. Novou složku lze vytvořit pomocí volby místní nabídky nová kniha. Tam lze zadat všechny údaje nové knihy. Dále lze vytvořit novou knihu z knihy existující. K tomu je určena volba vytvořit knihu, která vytvoří novou knihu s vlastnostmi aktuálně vybrané knihy. Pokud použijete volbu vytvořit knihy pro období, budou po zadání posunu číslování dokladů vytvořeny knihy pro následující období. Pro každou knihu je zadán název, interval číslování dokladů, měna, způsob účtování, výchozí hodnoty a další specifické parametry.