Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Faktura

Formulář je určen pro vystavení faktur, které lze vytvářet i hromadně.

Druh dokladu
 • Faktura - při prodeji se provádí současně odečet zboží ze skladu. Není možné fakturovat zboží, které na skladu není.
 • Záloha - je možné fakturovat jakékoliv položky z katalogu bez ohledu na aktuální množství. Může ale nemusí se účtovat. Daňový doklad vystavený po zaplacení má jiné číslo.
 • Proforma - není účetním dokladem a má platnost pouze do zaplacení. Po zaplacení je pod stejným číslem vytištěn daňový doklad.
 • Účet - Použijeme v případě, že zboží již bylo vyskladněno výdejkou nebo chceme fakturovat položky, které nejsou na skladě.  Neúčtuje se sklad. Na vyfakturované zboží musíme později vystavit výdejku
 • Dobropis a vrubopis - platí to, co pro fakturu. Musíme uvést záporné množství.
 • Dobropis k účtu - vystavuje se k dokladu typu účet. Pohyb zboží se musí provést výdejkou

 

Výpočet celkové částky faktury:

 1. V položkách faktury jsou jednotkové ceny bez DPH.

  Jsou sečteny částky bez DPH jednotlivých položek pro příslušné sazby DPH, k nim je vypočtena DPH. Pokud je v údajích o firmě pořadováno zakrouhlení DPH na desetihaléře, je provedeno.

 2. V položkách faktury jsou všechny položky s jednotkovými cenami včetně DPH

  Sečtou se ceny včetně DPH pro příslušné sazby, vypočte se základ DPH a DPH se stanoví jako rozdíl mezi cenou včetně DPH a základem.

Pokud doklad není v tuzemské měně, jsou základy DPH a DPH přepočteny na částky v tuzemské měně. 

Pro zálohovou fakturu se vypočte příslušná výše zálohy podle zadaných procent nebo celkové částky zálohy.

Následuje výpočet zaokrouhlení a celkové částky faktury.

Ve formuláři je zobrazena celková hodnota faktury. Pro každou položku faktury rovněž vidíme aktuální skladové množství daného produktu, jeho průměrnou skladovou cenu, měrnou jednotku a katalogovou cenu.

 

Hromadná fakturace

Je určena pro vytvoření faktur, které se opakují v určitých časových intervalech, například fakturace měsíčního paušálu za servis nebo poskytnutí připojení. Hromadná fakturace je určena pouze pro fakturaci služeb, nikoliv skladovaných produktů.

Pro faktury vytvořte novou knihu faktur, kde ve vlastnostech knihy zadejte, že se tato kniha nebude účtovat a nebude zahrnuta do přiznání DPH. Faktury zadané v této knize budou sloužit jako šablony, z nichž se budou generovat faktury. Pro každý interval opakování (měsíc, čtvrtletí) vytvořte samostatnou knihu šablon. Do takto připravených knih zadejte faktury.

Hromadné vytvoření faktur proveďte pomocí zkrácené nabídky hromadná fakturace. Do formuláře zadejte knihu šablon a knihu faktur v níž budou faktury vytvořeny. Dále uveďte datum uskutečnění plnění. Datum vystavení faktury se doplní podle aktuálního data a datum splatnosti se odvodí ze šablony tak, aby počet dnů splatnosti byl stejný jako v šabloně.