Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Likvidace došlých faktur

Likvidace došlých faktur spočívá v tom, že se provede přiřazení příjemek k příslušné došlé faktuře a na příjemce se zkontroluje a případně opraví cena tak, aby se shodovala s údajem na faktuře. 

Kontrola a doplnění čísla faktury na příjemku

Otevřete knihu příjemek a vyfiltrujte příjemky příslušející dané faktuře. Obvykle se do filtru zadá dodavatel a období, za něž byla faktura vystavena. Použít lze také novou položku filtru nezlikvidované. Po vyhledání příjemky se zkontroluje celková částka příjemky na příslušný dodací list a případně se opraví cena bez DPH.

Potom lze porovnat, zda ceny odpovídají příslušné objednávce. K tomu slouží místní nabídka porovnání cen s objednávkou. Porovnají se ceny u položek příjemky, které byly vytvořeny převzetím z objednávky.

Poté doplníme do příjemky číslo faktury. V případě, že je k faktuře více příjemek, prohlédneme si jejich sumarizaci pomocí místní nabídky Likvidace faktur, případně si vytiskneme sestavu volbou tisk likvidace faktur.  V tomto formuláři musí být po provedené likvidaci rozdíl mezi částkou bez DPH na faktuře a částkami bez DPH příjemek rovný nule.

Doplnění čísla faktury po uzávěrce skladu

Nová aktualizace umožňuje přiřazení čísla faktury příjemce i po provedené uzávěrce. K tomu slouží nová volba místní nabídky ve formuláři příjemka, faktura k uzamknuté příjemce. V překryvném formuláři je možno zadat číslo faktury.

Přehledy

V místní nabídce úvodního formuláře je volba příjemky, přehledy.  Zde jsou obdobné volby jako ve formuláři příjemka, ale lze filtrovat více dokladů a získat přehled za zvolené období.

Likvidace faktur

Každá faktura sumárně, poklepnutím na čísle faktury lze zobrazit příslušné příjemky. Poklepnutím na čísle příjemky se otevře příjemka.

Tisk likvidace faktur

Položková sestava s příjemkami odpovídajícími faktuře a vyčísleným rozdílem.

Zboží na cestě

Příjemky, za vybrané období, které nebyly dosud přiřazeny k žádné faktuře.

Porovnání cen s objednávkou

Rozdíly cen mezi příjemkou a objednávkou. Jsou zde vyčísleny rozdíly způsobené jinými cenami za jednotku mezi příjemkou a objednávkou. Rozdíly v množství jsou eliminovány přepočtem přes jednotkovou cenu.