Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Produkty

Skupiny produktů

Produkty rozdělujeme do jednotlivých skupin podle toho, jak je chceme sledovat a účtovat. Každý produkt musí být zařazen do jedné skupiny. Skupiny můžeme v průběhu práce aktualizovat a produkty přeřazovat mezi skupinami. Pro každou skupinu zadáváme:

Kód skupiny  řetězec max. 7 znaků, podle kterého jsou skupiny řazeny. Je možné jej aktualizovat nebo odstranit pouze v případě, že v katalogu není žádný produkt zařazen do této skupiny.
Název skupiny textové označení skupiny. Název je možné aktualizovat.
Činnost tržby budou účtovány na tuto činnost.
Pořízení konto pořízení zásob
Konto zásob číslo účtu z účtové osnovy, na které se účtují zásoby dané skupiny.
Konto tržeb číslo účtu z účtové osnovy, na které se účtují tržby dané skupiny.
Náklady  na toto konto budou účtovány náklady při vlastní spotřebě. Pro podrobnější členění nákladů na výdejky lze vytvořit číselník Druh pohybu, kde ke každému druhu výdeje definujeme nákladové konto.
Konto zboží  na tento účet budou účtovány náklady při prodeji zboží.
Zisk procento zisku, sloužící pro automatický výpočet katalogových cen. Katalogová cena se počítá podle vzorce: [výchozí cena]/(1-[zisk])
Zaokrouhlit katalogovou cenu  určuje, bude-li vypočítaná cena zaokrouhlena na celé koruny.
Popis skupiny text charakterizující skupinu. Je tištěn v ceníku v záhlaví skupiny.
Zálohy tímto zaškrtávacím políčkem označíme skupinu zaplacených záloh. Produkty, zařazené do této skupiny nebudou počítány do tržeb (nebudou tržby snižovat).
Odepsat výchozí hodnota pro stejnojmennou položku v Katalogu produktů.

Katalog produktů

Je určen k uložení informací o produktech, se kterými obchodujeme, které skladujeme a fakturujeme. Jsou zde uloženy nakupované materiály i vlastní výrobky a služby. Katalog lze členit do složek.

Volba jazyka: Název produktu a popis lze uložit současně v češtině, angličtině a němčině. Změníme-li jazyk na tomto formuláři, nezmění se jazyk ovládání, ale pouze se vymění položky název produktu, měrná jednotka a popis. Ty zadáme samostatně pro požadovaný jazyk. Tiskneme-li potom fakturu, objednávku ap. a máme zvolen příslušný jazyk, použije se název, měrná jednotka a popis příslušného jazyka.

Kód produktu

max. 16 znaků, kterými je identifikován produkt v naší evidenci - nesmí být duplicitní. U zboží můžeme použít číslování dodavatele. Kód produktu je možné změnit pouze v případě, že neexistuje příslušná skladová karta. Skladovou kartu je možné odstranit, jestliže na ní není žádný pohyb.

Název produktu

textové označení produktu.

Typ

produkt, sestava nebo služba. 

Odepsat

určuje, zda se jedná o produkt, který se bude při výdeji odepisovat ze skladu, či o služby, které se neodepisují.

Nenabízet

je-li toto pole zaškrtnuto, neobjeví se příslušný produkt v ceníku produktů.

Sledovat výrobní čísla

pro tento produkt je nutné zadat při příjmu a prodeji výrobní čísla.
Šarže pro tento produkt budou sledovány šarže

Skupina

každý produkt musí být zařazen do nějaké skupiny. Provedeme výběr ze seznamu skupin. Poklepnutím otevřeme příslušnou skupinu

Výrobce

další možnost seskupování položek katalogu.

Měrná jednotka

Základní měrná jednotka v níž je evidován stav skladu. K produktu lze definovat další měrné jednotky s přepočítacími koeficienty, které se mohou použít na příjemkách a výdejkách. K tomu využijte tlačítko Další MJ. Veškeré měrné jednotky musí být zadány  v číselníku.

Počet jednotek v balení

Na tuto hodnotu se zaokrouhluje objednané množství při automatickém vystavení objednávky.
Hmotnost Hmotnost MJ
Počet na paletu Počet MJ na paletu. Údaje jsou sumarizovány na dodacím listu nebo faktuře.

Sazba DPH

hodnotu zadáme jako desetinné číslo nebo celé číslo následované znakem %. Je-li produkt osvobozen od DPH, zadáme sazbu 0%. Není-li dodávka zdanitelným plněním, sazba nebude uvedena. Sazby DPH můžeme aktualizovat přímo při fakturaci. Jedná se o případ, kdy jeden produkt bude v jednom případě zdanitelným plněním s vyšší sazbou a v jiném případě s nižší sazbou a podobně.

Záruka

výběr z číselníku záruk. Má význam pro tisk záručního listu.

Minimum a Maximum

hodnoty sloužící k automatickému vystavování objednávky. Pokud chcete mít limity na sklad, zadejte je přes zkrácenou nabídku

Celní sazebník

číslo položky v celním sazebníku.

Hmotnost

informativní údaj určující hmotnost

Řazení ceníku

další kód pro řazení ceníku. Tisknout lze podle kódu produktu, názvu nebo tohoto kódu.

Katalogová cena

tato cena bude uvedena v ceníku a doplňována jako implicitní hodnota při prodeji. Ve zkrácené nabídce lze zadat individuální cenu pro konkrétního odběratele.

Popis produktu

můžeme zadat technická data výrobku, případně další podrobnosti. Tisk této položky na jednotlivých dokladech vyžádáme pomocí parametrů formuláře Údaje o firmě.