Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Skladování

Produkty, pro něž chcete sledovat stav zásob, označte v katalogu produktů atributem skladovat. V údajích o firmě vyberte způsob ocenění skladu (průměr, FIFO). Aktuální stav daného produktu (množství, skladová cena) je evidován na skladové kartě, kde jsou zobrazeny i veškeré pohyby a závěrky. Pokud potřebujete zásoby daného produktu evidovat podrobněji v závislosti na jeho umístění, šarži či zakázce, je vytvořena tzv. karta umístění, kde je evidováno množství v tomto členění. Jestliže je požadováno evidování výrobních čísel, je ke skladní kartě připojen jejich seznam.

Na skladní kartě je aktuální množství vypočtené ze všech obratů. Máte však možnost nechat si zobrazit stav skladu k libovolnému datu.

Množství je na skladové kartě evidováno v základní měrné jednotce daného produktu, přičemž na příjmových a výdajových dokladech může být zadáno v jiných měrných jednotkách.

Uzávěrka skladů je určena pro fixování hodnoty zásob k datu uzávěrky a zamezení aktualizace dokladů před uzávěrkou. 

Inventuru je možné provádět k libovolnému datu po poslední uzávěrce skladu. Umožňuje automatické zaúčtování inventurních rozdílů.

Pro fixaci inventurních rozdílů je potřeba inventuru spojit s uzávěrkou skladu.

Skladová cena se zadává na příjmových dokladech. Výdajové doklady jsou oceňovány automaticky a jejich skladová cena se v závislosti na změnách na příjmových dokladech může měnit až do provedení uzávěrky skladu.

Průměrné ceny

Základní způsob ocenění vyhovující pro většinu případů. Výdajové doklady se oceňují při aktualizaci, na žádost nebo při uzávěrce skladů. Celková skladová cena produktu (položky výdajového dokladu) se vypočte následovně: (celková aktuální skladová cena produktu na daném skladu/aktuální množství na daném skladu)*množství na položce dokladu.

FIFO

Při způsobu ocenění zásob metodou FIFO nelze použít záporné hodnoty příjmových a výdajových dokladů. Záporný příjem je potřeba nahradit výdajovým dokladem a záporný výdej příjmovým dokladem. Pro větší databáze se nedoporučuje oceňování výdajových dokladů on line, neboť to může prodlužovat odezvu.