Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Rezervace

Rezervace jsou nástrojem pro efektivnější práci obchodníků. Rezervace produktů na skladě se provádí došlou objednávkou, pokud je zaškrtnuta položka rezervovat. Rezervované množství je zobrazeno na skladové kartě. Výdejka, která je vázána na příslušnou došlou objednávku rezervované množství snižuje. Při výdeji, který není vázán na došlou objednávku, nebo který je vázaný na nerezervovanou položku došlé objednávky, se rezervované množství nesnižuje.

V údajích o firmě jsou pro práci s rezervacemi 2 parametry:

  • Používat rezervace: Nastavte, pokud chcete pracovat s rezervacemi. Pokud není hodnota nastavena, následující parametr nemá význam a s rezervacemi se vůbec nepracuje.
  • Rezervace do výše skladu: umožní rezervovat množství nejvýše do aktuálního stavu skladu.

Vyskladnění rezervované objednávky.

Pokud se vyskladňuje rezervovaná objednávka, na skladní kartě se sníží aktuální stav i rezervované množství. Vyskladnění rezervované objednávky se provede převzetím došlé objednávky nebo zadáním čísla objednávky do výdejky. Musí existovat vazba mezi těmito doklady.

Vyskladnění nerezervované objednávky

Je možné vyskladnit produkty pouze do výše rozdílu mezi aktuálním stavem skladu a rezervovaným množstvím. Není tedy možné využít záporný stav skladu, i když v údajích o firmě je tento parametr povolen. Jestliže se vyskladňuje objednávka nerezervovaná, nebo se provádí výdej bez objednávky, snižuje se stav skladu, ale nikoliv rezervované množství.

Při vyskladnění pomocí převzetí dokladu se v případě, že produkt není rezervován, nabídne možnost snížit vyskladňované množství obdobným způsobem jako v případě, že aktuální stav skladu je menší než požadované množství.

Při zadávání dokladu přímo do formuláře, se v případě, že není na skladě dostatečné volné množství, položka neuloží a uživatel obdrží chybové hlášení aplikace.

Zobrazení rezervací

Na skladové kartě i v položkách dokladů lze zobrazit k příslušnému produktu odběratele a odpovídající rezervované množství k danému produktu. Oprava karty provede i opravu rezervovaného množství.