Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Adresář

Obchodní databáze pracuje s adresářem společným pro celý Info Office. Adresář je členěn podle obchodních partnerů a kontaktních osob. Obchodní partnery lze vybrat na doklad podle názvu nebo jiného údaje. Adresy lze tisknout na etikety nebo vytvořit soubor pro hromadnou korespondenci. Adresář otevřeme z pracovní plochy poklepáním nebo s využitím místní nabídky. Do adresáře můžete vstoupit rovněž z libovolného dokladu, kde se s adresou pracuje, poklepáním na názvu obchodního partnera.

Struktura

Adresář lze členit do složek. Například lze oddělit obchodní partery, zaměstnance a úřady.

Ke každému obchodnímu partnerovi lze zadat několik kontaktních osob. Několik obchodních partnerů lze fakturovat na společnou adresu.

Vyhledávání v adresáři

Vyhledávat lze pomocí filtru a standardní pomůcky Hledání, kterou otevřeme z panelu nástrojů. Filtrovat lze i podle kontaktu. Pro zvýšení přehlednosti lze přepínat mezi formulářovým a tabulkovým zobrazením (panel nástrojů, Formulářové zobrazení, Zobrazení datového listu).

Výběr adresy na doklad

Obchodního partnera zadáváme na mnoha dokladech obchodní databáze a ekonomického systému. Výběr z adresáře provádíme v kombinovaném poli podle názvu. V případě, že hledaný obchodní partner dosud v adresáři není, poklepáním na položce názvu otevřeme formulář pro zadání obchodního partnera. Obdobným způsobem můžeme u již zadaného upřesnit některé údaje. V případě, že podle názvu nemůžeme provést jednoznačný výběr, poklepáním na poli adresa (druhý řádek) otevřeme formulář se seznamem všech zadaných adres. V něm můžeme vyhledávat standardním postupem podle libovolného pole nebo jeho části (panel nástrojů Najít). Podrobněji se s vyhledáváním můžete seznámit v kapitole Ovládání programu.