Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Převzetí položek mezi doklady

Doklady lze mezi sebou vzájemně přebírat podle pravidel obchodní logiky i mimo ní.

Výběr se provádí ze seznamu, v němž lze vybrat jeden nebo více řádků (se stisknutou klávesou CTRL). Pokud máte na dokladu na který chcete provést převzetí zadaného odběratele, nabídnou se pouze doklady tohoto odběratele. V opačném případě jsou nabídnuty doklady všech odběratelů a po provedení výběru je odběratel doplněn.
Převzetí položek proveďte stisknutím tlačítka  na formuláři do něhož chcete položky převzít.

Z              Na Výdejka Došlá obj. Nabídka Faktura Vydaná obj. Příjemka Převodka
Výdejka X     ● *   X X
Došlá obj. X      
Nabídka X X X X     X
Faktura X X X ●**      
Vydaná obj.            
Příjemka X X   X X   X
Převodka X X   X     X

●  - převzaté položky jsou propojeny se zdrojovými položkami a při následné aktualizaci jsou synchronizovány. Obchodní logika předpokládá jejich postupné převzetí v plné výši a následně je již pro převzetí nenabízí. Například převzetím došlé objednávky na výdejku nebo fakturu je provedeno její plnění. Plnění můžete provádět postupně a informace je přenášena do došlé objednávky

X - převzaté položky nejsou vzájemně synchronizovány. Například převzetí faktury na fakturu můžete použít, pokud chcete fakturovat stejné položky opakovaně. Některé možnosti převzetí nedávají praktický smysl.

* Výdejku lze převzít pouze na fakturu typu účet.
** Při přebírání faktury na fakturu je synchronizace prováděna pouze při přebírání zálohové faktury. V ostatních případech je funkce převzetí určena pro kopírování dokladů.

Změna čísla skladu při převzetí

Při převzetí položek mezi doklady lze měnit číslo skladu. Povolení změny je nejprve potřeba zadat v údajích o firmě parametrem povolit změnu skladu při převzetí.
Na dokladu, na který se provádí převzetí je pak nutné zadat číslo skladu. Pokud je toto číslo odlišné od skladu na zdrojovém dokladu je o tom uživatel informován a změnu potvrdí.
Změna skladu není funkční v případě, že se přebírají položky s umístěním a šaržemi a také v případě, že kniha je určena pouze pro sklad specifikovaný ve vlastnostech knihy.

Filtry převzetí

Při přebírání dokladů mezi knihami lze s výhodou využít filtrování. Například je potřeba, aby se došlé objednávky z jedné knihy plnily v jedné konkrétní knize výdejek. V místní nabídce číselníky > další > filtry převzetí mezi doklady > filtry převzetí lze zadat podmínky k jednotlivým filtrům. Filtr je identifikován číslem Id, dále je možné jej pojmenovat a posledním údajem je vlastní podmínka filtru. Pro zadání podmínky je potřeba určitá znalost databázové struktury a proto je vhodné tyto filtry nastavit v rámci implementace nebo po konzultaci s podporou uživatelů.

V dalším formuláři, který otevřete volbou číselníky > další > filtry převzetí mezi doklady > vazby filtrů, zadáte, při jakém převzetí se filtr použije. Zadáte cílovou složku, typ zdroje a příslušný filtr.