Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Výdejka

Výdejku vytváříme v případě, že skladované produkty vydáváme ze skladu pro vlastní spotřebu a výrobu, nebo na nějakou zakázku, která bude fakturována později. Na fakturu pak lze převzít údaje z výdejek.

Druh výdeje

Chcete-li výdej nákladově členit, nadefinujte si pomocí číselníku druhy pohybů. Pro každý druh pohybu je možné přiřadit nákladové konto, na něž bude výdejka účtována. Podrobněji viz zaúčtování.

Vrácení produktu na sklad, dobropis

Vrácení produktu na sklad se provede zápornou hodnotou množství na výdajovém dokladu, nikoliv příjemkou. Ocenění této položky se může provést třemi způsoby:

  1. Zadáním dokladu jímž byl produkt ze skladu vydán. To je možné pouze v případě, že vrácení produktu je provedeno ve stejném účetním období jako výdej. Tato vazba zabezpečí, že skladová cena vráceného produktu bude stejná, jako cena vydaného produktu.
  2. Zadáním pevné skladové ceny k danému produktu. Tato cena se nebude při přecenění výdajových dokladů měnit a lze ji použít ve všech případech.
  3. Ocenění vrácené položky časovou cenou podle skladní karty, obdobně, jako běžná výdejka. Není možné provést, pokud je na skladě nulové aktuální množství.