Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Ostatní číselníky

Sklady

Číselník obsahuje čísla a názvy skladů a jejich přiřazení střediskům. Činnost, pořízení, zásoby, náklady a tržby slouží pro stanovení způsobu účtování. Podrobněji viz zaúčtování dokladů.

Uživatelé

Základní záznam o uživateli je doplněn automaticky podle uživatele databáze (jméno uživatele databáze závisí na přihlašovacím jménu uživatele na SQL server nebo do MSDE).  Další informace je nutné doplnit z tohoto formuláře. Jméno uživatele se použije v historii dokladu, na zápatí tištěných sestav nebo na formulářích, kde je jméno uživatele potřeba. Kontaktní informace jsou využity na fakturách, objednávkách ap.

Druh pohybu

Příjemky a výdejky lze rozlišovat druhem pohybu, který má definován i svůj způsob účtování. Druhem pohybu odlišujte pouze menšinové doklady.

Chcete-li členit náklady při výdeji produktů ze skladu na různá nákladová konta, nadefinujte si jednotlivé druhy pohybu a přiřaďte jim příslušné nákladové konto. Pro každou výdejku potom zvolte příslušný druh pohybu. V případě, že tak neučiníte, budou náklady účtovány podle jiných parametrů. Podrobnosti viz zaúčtování dokladů.

Měrné jednotky

Číselník naplňte měrnými jednotkami, které budete používat. Pokud zadáte sloupec Id, máte možnost určit jejich pořadí. V opačném případě je Id doplněno automaticky.
Na dokladech můžete používat různé měrné jednotky. Vztah mezi nimi je určen v katalogu produktů, přičemž koeficient přepočtu mezi měrnými jednotkami se vztahuje k danému produktu. V tomto formuláři vyjádřete vztah mezi základní měrnou jednotkou a ostatními měrnými jednotkami. Otevřít ho můžete v katalogu produktů. Pokud by bylo nutné změnit základní měrnou jednotku, například kartony na kusy, postupujte následovně: Na skladní kartě otevřete uzávěrku skladu, zvolte aktualizovat, přepočtěte množství v kartonech na množství v kusech a hodnotu množství změňte. Cenu zachovejte. Otevřete katalog produktů a přepočet měrných jednotek. Pro karton zadejte množství v kusech a přidejte novou měrnou jednotku kus s množstvím 1. V katalogu produktů zadejte jako základní měrnou jednotku kus. Jako výchozí měrnou jednotku si můžete zvolit kus nebo karton. Pokud není výchozí měrná jednotka zvolena, je použita jako výchozí základní měrná jednotka.

Výrobní šarže

Číselník výrobních šarží je doplňován automaticky po zadání nové šarže na příjemce. Tento formulář slouží pro doplnění a opravy údajů o datu výroby a expirace. Formulář lze otevřít z číselníků nebo z položek příjemky zkrácenou nabídkou na položce šarže.

Dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky lze uvést na vydané i došlé objednávce, odkud se přenáší na výdejku a fakturu. Vložení nové položky do číselníku je možné i z formulářů, kde jsou podmínky použity. Pokud zadáte hodnotu, která v číselníku není, je do něho vložena.

Texty dokladů

Zde si můžete předdefinovat texty, které lze použít na některých dokladech, např. na faktuře, nabídce ap.

Záruky

Do číselníku záruk zadáme typy záruk s nimiž budeme pracovat. V katalogu produktů pak jednotlivým produktům přiřadíme příslušnou záruku. Takto definované záruky jsou využity při tisku záručního listu. Záhlaví a patu záručního listu zadáte po stisknutí stejnojmenného tlačítka.

Celní sazebník

Do tohoto formuláře zadáme sazby cla pro čísla položek s nimiž pracujeme v katalogu produktů. Celní sazebník se využívá pro výpočet dodatečných nákladů na příjemce, pokud je zboží z dovozu.