Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Příjemka


Do knih příjemek vkládáme produkty, které přijímáme na sklad. Pro každou knihu lze nastavit řadu vlastností. Na příjemku je možné převzít položky z nevyřízených objednávek. Z příjemky lze naopak vytvořit zápis do knihy došlých faktur. Skladové ceny lze zadávat i v cizí měně s automatickým přepočtem kursu. Na příjemce je možné doplnit dodatečné náklady.

Druh příjmu

Slouží pro odlišné zaúčtování určitých příjemek. Má vazbu na číselník.

Faktura

Interní číslo došlé faktury vztahující se k této příjemce. Můžeme ji vybrat ze seznamu faktur daného dodavatele. Při vytvoření došlé faktury z příjemky je toto číslo doplněno automaticky. V případě, že zadáme přímo variabilní symbol došlé faktury, nelze zobrazit z došlé faktury související příjemky, ale tento variabilní symbol se použije pro zaúčtování příjemky. Číslo JCD Přiřazení příjemky příslušné JCD

Při zadání položky příjemky můžete využít další členění na umístění, šarži a zakázku, nebo zadat výrobní čísla.

Pokud do položky příjemky zadáte označení šarže, je šarže vložena automaticky do číselníku šarží. Pokud k ní potřebujete zadat další údaje, například expiraci, využijte zkrácenou nabídku zadat expiraci na položce šarže. Pokud danou šarži přijímáte opakovaně, můžete využít zkrácené nabídky vybrat nebo poklepnutí na položce šarže.

Převzetí na došlou fakturu

Slouží k vytvoření došlé faktury z příjemky. Ve vlastnostech knihy příjemek může být zadána kniha došlých faktur do níž budou vytvářené doklady vkládány. K otevření došlé faktury je potřeba Ekonomický systém. Údaje, které nejsou na příjemce, jsou nahrazeny výchozími hodnotami knihy došlých faktur a je nutno je do faktury doplnit po jejím otevření. Při doplňování DPH do došlé faktury se vychází ze sazeb DPH u jednotlivých položek příjemky. Je-li tudíž sazba na příjmu odlišná od sazby uvedené v Katalogu produktů, musíme ji na příjemce upravit. Chceme-li zařadit příjemku v cizí měně do knihy faktur vedené v jiné cizí měně, jsme o tom informováni, zařazení však provést můžeme, neboť každá faktura může být v jiné měně. Odstraníme-li z příjemky číslo faktury, které bylo doplněno po zařazení dokladu do knihy došlých faktur, můžeme vytvořit novou došlou fakturu. Původní faktura však zůstane zachována. Při odstranění příjemky zůstane došlá faktura, která z ní byla vytvořena, zachována. K jedné faktuře může být zadáno několik příjemek, ale pouze při vytváření došlé faktury dochází k doplňování údajů z příjemky.

Dodatečné náklady

Při příjmu produktů na sklad často nejsou dostupné všechny složky skladové ceny. Info Office umožňuje postupně doplňovat základní cenu i dodatečné náklady. 

Formulář pro zadání dodatečných nákladů se otevře pomocí zkrácené nabídky v příjemce. Sama všech zde zadaných nákladů se rozpočte v poměru cen k jednotlivým položkám příjemky. Doklad a adresa jsou použity při zaúčtování dokladu v případě, že je pro konto pořízení požadováno sledování salda. Konto pořízení pro dodatečné náklady se nastavuje ve vlastnostech skladu.