Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Skladní karta

Skladní karta obsahuje pro každý vybraný produkt kód a název, základní měrnou jednotku, aktuální množství a cenu a veškeré obraty od počátku účetního období. Pro každý obrat se zobrazí číslo dokladu, datum, cena za jednotku, množství, měrná jednotka a celková skladová cena. Modrou barvou jsou odlišeny převodky, červenou inventurní rozdíly.
Poklepnutím na čísle dokladu lze otevřít příslušný doklad. Na skladovou kartu dále navazuje karta umístění, výrobní čísla a uzávěrka karty. Ve zkrácené nabídce jsou dostupné následující volby:

Uzávěrka karty

Obsahuje množtví při jednotlivých závěrkách a pomocí zkrácené nabídky lze otevřít uzávěrku umístění a šarže, obsahující množství při závěrce v členění na umístění šarže a zakázky, uzávěrku výrobních čísel, obsahující seznam výrobních čísel při závěrce a uzávěrku FIFO, kde je seznam dokladů odpovídající množství při závěrce, podle nichž se bude provádět oceňování výdeje. Volbou aktualizovat lze s příslušným oprávněním aktualizovat hodnoty v závěrce.

Karta umístěni

Karta umístění obsahuje podrobnější členění produktu na umístění, šarži a zakázku. Karta je vytvářena automaticky.

Pohyb umístění

Zobrazí pohyb produktu na skladovacích buňkách.

Karta FIFO

Zobrazí aktuální zásobník cen pro ocenění FIFO.

Výrobní čísla

Formulář obsahuje seznam výrobních čísel aktuálně uložených na daném skladu.

Pohyb výrobního čísla

Zobrazí pohyb výrobních čísel daného produktu

Přecenění výdajových dokladů, oprava karty

Provede přecenění výdajových dokladů nebo opravu zůstatku na aktuální kartě obdobně jako funkce kontrola a oprava skladu, která provádí totéž pro všechny karty.