Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Výrobní čísla

Info Office umožňuje sledovat stav a pohyb výrobních čísel. Pokud chcete u daného produktu sledovat výrobní čísla, zaškrtněte v katalogu produktů příslušnou položku. Při aktualizaci položek dokladů je pak pro takovýto produkt otevřen překryvný formulář, do něhož doplníte výrobní čísla. Počet zadaných výrobních čísel je kontrolován na počet jednotek množství, přičemž v tomto případě nejsou zohledněny měrné jednotky dokladu a předpokládá se, že množství je zadáno v kusech.

Výrobní čísla na dokladech

K příjmovým a výdajovým dokladům lze zadat výrobní čísla. Při výdeji lze s výhodou využít formulář, v němž jsou zobrazena výrobní čísla na skladě a jednoduše je přesunout na doklad. V horní části formuláře označte výrobní čísla, která chcete přesunout na doklad. Při označování více položek stiskněte klávesu Ctrl. Pokud je v katalogu produktů požadováno sledování výrobních čísel, je formulář otevřen automaticky před aktualizací položky dokladu. Explicitně lze formulář pro přiřazení výrobních čísel položce dokladu otevřít poklepnutím na množství. Pokud počet zadaných výrobních čísel neodpovídá množství, je hlášena chyba.

Číselník výrobních čísel

Do číselníku jsou výrobní čísla zařazována automaticky po jejich zadání na příjemku nebo výdejku. Výrobní číslo se vztahuje k produktu. Nemá vcelku žádnou vypovídací schopnost.

Výrobní čísla na skladní kartě

Jsou zobrazena výrobní čísla, která jsou aktuálně na skladu k dané skladní kartě. Je možné zobrazit i pohyb výrobních čísel k dané skladní kartě.

Sledování historie výrobního čísla

Pohyb výrobního čísla lze zobrazit volbou Analýza | Pohyb výrobního čísla. Pro výběr lze použít hvězdičkovou konvenci.

Výrobní čísla při kontrole a opravě skladu

Lze provést porovnání aktuálního počtu výrobních čísel s aktuálním množstvím na skladní kartě a porovnání množství v jednotlivých položkách dokladů s počtem výrobních čísel zadaných k těmto položkám.

Výrobní čísla při uzávěrce skladu

Výčet výrobních čísel je součástí uzávěrky skladu a lze zobrazit rozdíly mezi množstvím při uzávěrce skladu a počtem výrobních čísel.

Výrobní čísla v analýze zásob

Při analýze zásob zvolte výstup podle umístění, šarží a výr. čísel. Ke každému produktu se zobrazí i výrobní čísla, pokud jsou pro něj zadána. Volbou výrobní čísla na skladě zobrazíte pouze aktuálně skladovaná výrobní čísla.

Doplnění a změny výrobních čísel

Pokud potřebujete doplnit výrobní čísla bez změny množství na skladě, vytvořte příjemku s nulovým množstvím a k ní doplňte požadovaná výrobní čísla. Jestliže potřebujete výrobní číslo opravit, můžete to provést na dokladu, kterým byla položka přijata. V případě, že je již doklad uzamčen, vytvořte opravnou příjemku se záporným množstvím, k níž doplníte výrobní číslo, které chcete odstranit. Další položkou s kladným množstvím zadáte správné výrobní číslo. Ceny budou nulové.