Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Uzávěrka skladů

Uzávěrka skladů se provádí v případě, že všechny doklady k datu uzávěrky jsou zpracovány a nebudeme požadovat jejich další aktualizaci. Během uzávěrky se provede přecenění výdajových dokladů a je uložen aktuální stav skladů k datu uzávěrky. Doklady s datem nižším než datum uzávěrky jsou uzamknuty a nelze je dále aktualizovat. Uzávěrku skladů lze s příslušným oprávněním odstranit. Uzávěrku skladů lze kombinovat s inventurou, ale není to podmínkou. Uzávěrka se provádí vždy na všech skladech současně ke stejnému datu. Všechny provedené uzávěrky jsou archivovány a lze je zobrazit. Pokud sledujete výrobní čísla nebo umístění a šarže, můžete využít kontrolní mechanismy na porovnání množství na skladní kartě s počtem výrobních čísel nebo umístěním a šaržemi.

Uzávěrka skladu souvisí se zámkem účetní uzávěrky. Nelze odstranit uzávěrku skladu s datem nižším, než datum účetní uzávěrky. Pro uzávěrku na konci účetního období doporučujeme provést uzávěrku skladu k prvnímu dnu následujícího účetního období (např. 1.1.2004). Tím budou uzamknuty všechny doklady předcházejícího období a bude možné vytvořit i účetní uzávěrku k tomuto datu.

Ve formuláři uzávěrka FIFO je zásobník cen, které budou použity pro ocenění výdajových dokladů.

Uzávěrka skladních karet

Je zde uvedeno množství a cena při závěrce. Pomocí zkrácené nabídky se lze podívat na uzávěrku umístění a šarže, uzávěrku výrobních čísel a uzávěrku FIFO. Pomocí volby aktualizovat lze opravit uzávěrku karty.