Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Ceníky a rabaty

Pro uložení cen produktů jsou určeny ceníky. Počet ceníků není omezen. Pro každou cenu v něm uloženou lze stanovit počátek její platnosti, takže při změně ceny můžete aktualizovat stávající cenu, nebo přidat novou s novým počátkem platnosti. Každý ceník má jméno a měnu v níž jsou ceny uvedeny. V adresáři lze provést přiřazení ceníku obchodnímu partnerovi. V cenících lze ukládat nákupní i prodejní ceny. K ceníkům se váží množstevní schémata, která umožňují zadat k jednomu produktu více cen nebo procentní rabaty v závislosti na množství. 

Dále lze využít rabaty pro skupiny produktů. Ty lze zadat pro každého odběratele nebo skupinu odběratelů.

Při prodeji tak máte k dispozici širokou paletu možností pro stanovení prodejní ceny, včetně možnosti křížového přepočtu kursů, takže lze fakturovat např. v Eurech podle dolarového ceníku.

Počet ceníků není omezen. Pro každý zadejte název, měnu, druh ceny a Id, podle něhož jsou ceníky seřazeny. Ceník s nejnižším Id má zvláštní postavení. Je to výchozí ceník, podle něhož se provádí ocenění u odběratelů, kteří nemají ceník přiřazen. Pro běžné ocenění můžete tedy vystačit s jedním ceníkem.

Otevření ceníku

Ceník lze otevřít poklepnutím na názvu ceníku nebo zkrácenou nabídkou. Pokud máte otevřen adresář a odběratel má přidělen ceník, poklepnutím jej otevřete. Formulář slouží k aktualizaci cen.

Ceny vybraného produktu jsou dostupné přímo v katalogu produktů, z něhož lze otevřít zkrácenou nabídkou ceník daného produktu.

Tisk ceníku

Ceník lze tisknout v několika formátech. Tisknout lze vybranou skupinu nebo vše.

Přepočet ceníků

Ceníky lze vzájemně přepočítávat nebo vytvářet nové. Přepočet lze provést pro vybranou skupinu nebo vše.