Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Kontrola zaúčtování

Pro kontrolu zaúčtování zásob je vhodné, aby se zásoby každého skladu účtovaly na samostatnou analytiku. V případě, že tomu tak není, můžeme kontrolovat pouze zásoby všech skladů dohromady.

Porovnání hodnot zásob na účtech hlavní knihy s analytickou evidencí v obchodní databázi je možné po provedení zaúčtování uzávěrky skladu.

V obchodní databázi si otevřete formulář sklady, obraty a zůstatky, skladů a zadejte období, které budete kontrolovat. Typicky se kontroluje období mezi dvěma závěrkami skladů. Ve formuláři jsou uvedeny stavy zásob na počátku a konci období a příjem a výdej za období po jednotlivých skladech a celkový součet.

V ekonomickém systému otevřete formulář hlavní kniha, obraty, obraty a zůstatky a zadejte stejné období jako v předchozím filtru obchodní databáze. Pokud máte pro konta zásob vytvořenou skupinu, vyberte ji. Ve formuláři je uveden stav zásob na počátku a konci období a obraty MD a DAL pro jednotlivá konta zásob a jejich celkový součet. Tyto hodnoty porovnejte s obraty a zůstatky skladů v obchodní databázi.

Pokud hodnoty nejsou stejné, zjistěte, zda se na konta zásob účtovalo pouze z obchodní databáze. K tomu je určena sestava hlavní kniha, obraty, tisk obratů, obraty podle knih. Zadejte stejné období jako v předchozích formulářích a skupinu kont zásob. Zkontrolujte knihy z nichž se na konta zásob účtovalo.

Pro porovnání zaúčtování nelze využít analýzu příjmu, neboť v ní jsou zahrnuty všechny položky zadané na příjemkách. V zásobách a v zaúčtování se však zohlední pouze položky, které mají v katalogu produktů zaškrtnuto skladovat. Tyto položky lze zobrazit volbou (číselníky, kontrola kont, neskladované produkty). Obraty a zůstatky skladů zahrnují pouze produkty označené jako skladované.