Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Prodejka

Prodejka je určena pro prodej zboží za hotové na prodejně. Pracuje obdobně jako faktura, ale má omezenou funkčnost. Pro prodejky se vytvoří kniha faktur a ve vlastnostech knihy je potřeba zadat výchozí hodnotu sklad, druh dokladu faktura, výchozí hodnotu odběratele, platbu v hotovosti, formulář Prodejka nebo ProdejkaEAN, ProdejkaEAN3.

Jako sestavu lze vybrat Prodejka (formát A4), Prodejka8 (tisk na papír šířky 8cm) nebo Prodejka6 (papír 6cm široký, pouze zjednodušené daňové doklady).

ProdejkaEAN

Ve vlastnostech knihy uveďte výchozí hodnotu pro odběratele.

Prodej probíhá tak, že kurzor je nastaven v položce produkt, do níž lze zadat kód produktu nebo kód zboží EAN. Poklepnutím lze také požadovaný produkt vyhledat. Dále se zadá množství, výchozí hodnota  je jedna. Dalším stisknutím Enteru se produkt vloží do prodejky. Po zadání poslední položky se stiskem tlačítka Tisk provede vytištění prodejky a zobrazí se dialog pro zadání přijaté a vrácené částky.

Pokud bude zákazník platit kartou, nastaví se před tiskem dokladu platba kartou. Částku je možné uhradit částečně v hotovosti a částečně kartou. V tomto případě je potřeba zadat částku hrazenou kartou.

Typ ProdejkaEAN3 je nejvíce zjednodušen pro rychlý prodej. V případě potřeby se může zadat více detailů tlačítkem "Podrobnosti"    které otevře doklad v plném rozsahu faktury.

Odvod hotovosti

Odvod hotovosti se provádí zadáním produktu, k tomuto účelu speciálně vytvořenému. Ve skupinách produktů vytvořte skupinu Odvod hotovosti a v ní zaškrtněte položku zálohy (nebude se zahrnovat do tržeb) a do konta tržeb zadejte konto peníze na cestě. Dále v katalogu produktů vytvořte produkt Odvod tržeb a zařaďte jej do skupiny odvod tržeb. Typ produktu zvolte služba.

Nyní zadejte ve vlastnostech knihy prodejek na kartě výchozí kód produktu pro odvod tržeb, který jste předtím vytvořili.

Vlastní odvod hotovosti se provede v prodejce volbou místní nabídky. Výši odváděné částky doplníte do položky cena za jednotku se záporným znaménkem. Doklad se uzamkne a uzamkne se rovněž kniha do data vytvoření dokladu pro odvod hotovosti.

Ukončení prodeje

Při ukončení prodeje se tiskne kniha prodejek, kde jsou vytištěny všechny prodejky, sumarizace příjmu, výdeje a plateb kartou. V této sestavě je také zobrazen aktuální stav pokladny. Sestava se vytiskne volbou místní nabídky v prodejce.