Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Řízení přístupu uživatelů

Pro řízení přístupu uživatelů do systému je možné využít následující možnosti:

Uživatelské role

Uživatele je možné zařadit do rolí, které jim zpřístupní odpovídající části systému. Například role Pokladní umožní uživateli přístup do pokladních knih. Ke každé roli existuje i role  pouze pro čtení, která umožní přístup pouze pro čtení

Přístup uživatele do specifikovaných knih

Pokud nám role Pokladní zpřístupní pokladní knihy a v systému bude pracovat více pokladních, kde každá bude vkládat doklady do jedné pokladní knihy a do ostatních pokladen nebude mít přístup, použijeme nastavení přístupu uživatele do knihy ve vlastnostech této knihy. Jestliže zde není uveden žádný uživatel, znamená to, že tento mechanismus není použit a do knihy mají přístup všichni uživatelé s odpovídající rolí.

Uživatel s omezením na středisko

Toto omezení se týká výstupů. Použijeme jej, pokud chceme, aby určitý uživatel mohl získávat informace týkající se daného střediska nebo středisek. Omezení uživatele na středisko se provede ve formuláři uživatelů, kde je možné zadat filtr střediska. Lze přitom použít hvězdičkovou konvenci. Výstupy pak budou filtrovány tímto střediskem. Některé výstupy po dokladech, které nelze filtrovat střediskem jsou nedostupné.

Změna nastavení se projeví až po novém spuštění aplikace.