Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Parametry


Používat úvěrový limit Při tisku faktury nebo dodacího listu je porovnáno saldo odběratele zvýšené o hodnotu tištěného dokladu a v případě, že částka překračuje úvěrový limit, je o tom uživatel informován.
Nepřekročit úvěrový limit Faktura nebo dodací list se při překročení úvěrového limitu nevytiskne.
   
Ocenění Možno zvolit pevné ceny, průměrné ceny a FIFO. Podrobnější údaje jsou v kapitole Způsoby ocenění skladu.
Oceňování výdajových dokladů On Line Tuto položku lze volit pouze pro ocenění FIFO. Pro ostatní ocenění je vždy nastavena. V případě jejího nastavení se provádí ocenění výdajového dokladu v okamžiku jeho vzniku, což může v některých případech zdržovat. Zvláště při uplatňování dodatečných nákladů je pohodlnější ocenit výdajové doklady najednou až po doplnění dodatečných nákladů.
On Line přepočet skladových cen na výdajových dokladech při aktualizaci mimo pořadí Má význam pouze v případě, že je nastaveno Oceňování výdajových dokladů On Line. Po aktualizaci mimo pořadí přepočte ceny na všech výdajových dokladech daného produktu. V opačném případě je uživatel o takovéto aktualizaci pouze informován a přepočet provede až před zaúčtováním najednou.
   
Povolit záporný stav skladu Pokud není povolen, tak budou všechny operace, které by způsobily záporný stav, stornovány.
Počítat skladové buňky a šarže Pro skladování lze využít skladové buňky
Povolit záporný stav skl. buňky a šarže Pokud není povolen, ta budou všechny operace, které způsobí porušení této podmínky, stornovány.
Tisknout popis produktu Vybereme doklady, na nichž se bude tisknout popis produktu zadaný v katalogu. Normálně se tiskne jenom název.
Potvrdit aktualizaci Před uložením záznamu v číselníku je vyžadováno potvrzení
Zaokrouhlit DPH DPH bude zaokrouhlena na desetihaléře
Oznamovat nepřítomnost objed. došlé Pokud není při fakturaci zadána objednávka
Základní ceník Bude použit v případě, že na dokladu není zadán ceník
Ceník pro rabat Rabat pro odběratele nebo skupinu odběratelů bude počítán pouze pokud je použit tento ceník
Spotřební daň Konta pro účtování spotřební daně a nákladů na spotřební daň
Povolit aktualizaci převzatých položek výdejky Pokud není zvoleno, nelze na výdejce aktualizovat položky, které již byly vyfakturovány.
Povolit aktualizaci převzatých položek došlé objednávky Pokud není zvoleno, nelze aktualizovat položky došlé objednávky, které již byly vyskladněny.
Pro každou adresu ceník Každý odběratel má automaticky přiřazen ceník, který není možné na dokladech měnit.
Zobrazit výrobní čísla k datu dokladu Pokud je zadáno, zobrazují se při výběru výrobního čísla pouze výrobní čísla, která byla na skladě k datu dokladu. V opačném případě se zobrazují všechna výrobní čísla na skladě.
Překrytí skladové karty v měsících Určuje, kolik měsíců před začátkem aktuálního období, bude na kartě zobrazeno
Pro výpočet DPH nepoužívat koeficient Při ceníkových cenách včetně DPH nebude DPH vypočítána koeficientem, ale použije se přesný výpočet.
Výchozí řazení pro výběr produktu Lze zvolit název nebo kód. Výchozí hodnota pro formulář pro výběr produktu.
Výběr skladové buňky Způsob výběru ze skladové buňky při vyskladnění
Preferovat skladové buňky Preference skladových buněk
Soubor pro převzetí dokladu Specifikace souboru pro načtení údajů z mobilní čtečky čárového kódu.
Oddělovač položky Oddělovač položek v textovém souboru. Pokud není uveden, použije se čárka.
Umožnit změnu skladu při převzetí Při převzetí položek mezi doklady je možné změnit sklad na hodnotu zadanou v záhlaví dokladu.