Info Office MMI - Obchodní databáze    Co je nového
Skip Navigation Links.

Zaúčtování

Účtování se provádí On Line nebo na žádost. Způsob lze zvolit pro každou knihu v jejích vlastnostech zaškrtnutím položek Zaúčtování On Line a Zaúčtovat knihu. Zobrazení zaúčtovaného dokladu provedete stisknutím tlačítka

Účtování zásob metodou B je potřeba nastavit v údajích o firmě. Pak se z následujícího přehledu účtují pouze části dokladů s šedým podkladem.

Zaúčtování On Line

Zaúčtování se provede při tisku dokladu pokud doklad není uzamčen účetní uzávěrkou nebo zkrácenou nabídkou Zaúčtování dokladu na tlačítku

Zaúčtování na žádost

Pro zaúčtování využijte formulář pro zaúčtování knih, který je součástí hlavní knihy Ekonomického systému. Doporučený postup: zaúčtování uzávěrky skladu.

Kontrolu zadání kont pro příjemky a výdejky lze provést volbou číselníky, kontrola kont, příjmové doklady nebo výdajové doklady. Pokud se objeví doklady s chybějícím kontem, je potřeba doplnění konta podle následující tabulky.

Účtování dokladů:
V následující tabulce je uvedeno, z jakých formulářů jsou čerpány hodnoty pro zaúčtování.
V případě, že je uvedeno více možností, má údaj s větším číslem přednost, pokud je zadán.

Faktura, dobropis, vrubopis, prodejka

Název konta Číslo konta

Středisko

Činnost

Zakázka

   
Odběratelé 1. Vlastnosti knihy
2. Adresář, odběratelé
1. Vlastnosti knihy

Není-li variabilní symbol zadán na dokladu, použije se jako variabilní symbol číslo faktury.

Doklad

MD
částka celkem

DAL
přij. zál.

Spotřebované nákupy 1. Skupiny produktů
2. Sklady

1. Podle skladu
2. Podle dokladu

1. Skupiny produktů
2. Sklady
3. Doklad
4. Položky dokladu
1. Doklad
2. Položky dokladu

MD

 
Zásoby 1. Skupiny produktů
2. Sklady

1. Podle skladu
2. Podle dokladu

     

DAL

DPH 1. Podle sazby DPH

1. Vlastnosti knihy

DAL

Tržba 1. Skupiny produktů
2. Sklady
3. Adresář, tržby

1. Podle skladu
2. Podle dokladu

1. Skupiny produktů
2. Sklady
3. Doklad
4. Položky dokladu
1. Doklad
2. Položky dokladu

DAL

Přijaté zálohy 1. Konto záloh zadané ve formuláři Zaúčtování
2. Konto odběratelé z knihy, v níž je zálohová faktura

1. Vlastnosti knihy

Jako variabilní symbol se použije číslo zálohové faktury, pokud je přiřazena.

MD

MD  
Zaokrouhlení faktury 1. Formulář zúčtování

1. Vlastnosti knihy

MD

Zaokrouhlení se nezaúčtuje v případě platby v hotovosti, pokud je v číselníku způsob platby zaškrtnuto zaokrouhlení do DPH.

Výdejka

Název konta Číslo konta

Středisko

Činnost

Zakázka

   
Náklady  1. Skupiny produktů
 2. Sklady
 3. Druh výdeje

 1. Podle dokladu

 1. Skupiny produktů
 2. Sklady
 3. Doklad
 4. Položky dokladu
 1. Doklad
 2. Položky dokl.

MD

 
Zásoby  1. Skupiny produktů
 2. Sklady

 1. Podle skladu

     

DAL

Převodka

Účtuje se pouze v případě převodu mezi sklady na různých střediscích nebo rozdílných kontech zásob.

Název konta Číslo konta

Středisko

Činnost

Zakázka

   
Zásoby  1. Skupiny produktů
 2. Sklady

1. Podle skladu příjmu

   

MD

 
Zásoby  1. Skupiny produktů
 2. Sklady

1. Podle skladu výdeje

     

DAL

Příjemka

Název konta Číslo konta

Středisko

Variabilní symbol

Zakázka

   
Pořízení  1. Sklady
 2. Skupiny produktů
 3. Druh příjmu

 Podle skladu

 1. Variabilní symbol došlé faktury.  

 

DAL
Pořízení dodat. nákladů  1.Sklady  Podle skladu  VSym dodatečných nákladů     DAL
Zásoby  1. Skupiny produktů
 2. Sklady

 Podle skladu

    MD

 

Inventura

Název konta Číslo konta

Středisko

Činnost

Zakázka

   
Ztráta MD, přebytek DAL  1. Skupiny produktů
 2. Kniha
 3. Doklad

 1. Podle skladu

   

MD

DAL

Zásoby  1. Skupiny produktů
 2. Sklady

 1. Podle skladu

   

MD

DAL

Zaokrouhlení dokladu

Zaokrouhlení dokladu se provede v případě dokladů vystavených v cizí měně. Pokud se na jednu stranu dokladu zaúčtuje celková částka dokladu vynásobená kursem a na druhou několik dílčích částek vynásobených kursem, může dojít k tomu, že strany se nerovnají. V takovém případě se provede zaokrouhlení dokladu. Způsob lze zvolit pro celý Info Office v v modulu ES, číselníky, údaje o firmě, zaokrouhlení při zaúčtování v cizí měně.

Pokud zvolíte aktualizací položky, bude poslední položka změněna tak, aby byl doklad vyrovnaný. Další možností je vložení nové položky pro rozdíl. Obě metody lze kombinovat v závislosti na výši rozdílu. Pokud pro danou možnost použijete hodnotu nulo, možnost nebude využita. Doporučené hodnoty jsou: pro rozdíl menší než 1 aktualizací položky a pro rozdíl <10 vložením položky.