Info Office MMI - Pokyny k instalaci
Skip Navigation Links.

Zálohování a archivace

Zálohování

Záložní kopie se vytváří jako prostředek pro obnovu databáze při jejím zničení nebo poškození. Je potřeba je vytvářet i v případě použití diskových polí, neboť v případě požáru nebo jiné živelní katastrofy bude nutné použít k obnově odděleně uloženou záložní kopii (v jiné budově, ohnivzdorném trezoru ap.). Záloha by měla obsahovat vždy nejaktuálnější stav databáze.

Zálohovat lze pomocí Windows server backup (Windows 2008 server) nebo funkce zálohování a obnovení (Windows 7) současně s dalšími uživatelskými daty, například na externí pevný disk. V tomto případě jsou zálohovány přímo databázové soubory.

Další možností je vytvoření záložní kopie databáze do souboru typu bak a jeho následné zálohování. Tento postup je vhodný pro archivaci. Jeho možnosti jsou popsány níže.

Archivace

Archivace se používá k zachování obsahu databáze k určitému datu. V archivu uchováváme vždy několik verzí.

Vytvoření záložní kopie databáze

Data Info Office MMI pro jednu firmu jsou uložena společně v jedné databázi. Její jméno je zobrazeno v hlavním formuláři.

Záložní soubor pro zálohu nebo archiv lze vytvořit několika způsoby

Pomocí Management Studia

Vyberte databázi, zvolte úlohy a zálohování. Tím vytvoříte jednorázovou zálohu do souboru typu bak..

Příkazem zálohování

Příkaz zálohování je soubor s příponou cmd. Typicky se provádí na počítači, na němž je nainstalován sql server, neboť specifikace záložní kopie je vždy z pohledu serveru. Disková jednotka musí být označena písmenem.
Může mít například následující obsah.

osql -S SERVER1\SQLEXPRESS -d Alley -E -q "backup database Alley to disk='C:\zaloha\Alley.bak'"

Význam parametrů:

-S    jméno serveru včetně jména instance
-d    jméno databáze
-E    integrované ověření uživatele pomocí Windows
-U    uživatelské jméno, pokud je uživatel ověřován sql serverem
-P    heslo uživatele ověřovaného sql serverem     
-q    následuje příkaz

Příkaz pro zálohování lze pro vybranou databázi vytvořit správou databází, pomocí místní nabídky vytvořit příkaz zálohování. Takto vytvořený příkaz můžete upravit, například změnit cestu pro uložení záložní kopie. Zde může vzniknout problém s oprávněním ke složce.  SQL server musí mít možnost zápisu do zvolené složky.  SQL server pracuje ve výchozím nastavení s oprávněnín 'NT AUTHORITY\Network Service'.

Ve výše uvedeném příkladu se do zadaného souboru bude při opakovaném příkazu zálohování zapisovat více záložních kopiií za sebe. Pokud byste chtěli při zálohování vytvořit vždy nový soubor, vypadal by příkaz následovně "backup database Alley to disk='C:\zaloha\Alley.bak' with INIT"

Příkaz zálohování je možné spouštět automaticky volbou ovládací panely > nástroje pro správu > plánovač úloh. Zde lze nastavit časový plán spouštění.

Agentem SQL serveru

Nelze využít na verzích SQL server express. Pomocí management studia nastavíte parametry pro vytvoření záložní kopie a ta bude vytvářena automaticky podle zvoleného časového plánu. Lze zvolit, mimo jiné, zda budou kopie ukládány společně do jednoho souboru, či zda bude záložní soubor přepisován.

Modulem Správa databází

Po spuštění správy databází vyberte příslušnou databázi a v místní nabídce zvolte vytvořit záložní kopii. Následně zadejte jméno souboru, kde bude záložní kopie vytvořena. Pozor na to, zda SQL server má oprávnění zapisovat do zvolené složky. Označení zařízení je v tomto případě z pohledu serveru, to znamená počítače, na němž je umístěna databáze.

Obnovení ze záložní kopie

Obnovu databáze ze záložní kopie proveďte pomocí Management Studia Express.