Info Office MMI - Pokyny k instalaci
Skip Navigation Links.

Upgrade SQL serveru 2005 na novější

1. Instalace nové verze SQL serveru 2012 nebo 2008

Verze SQL serveru závisí na používaném operačním systému. Pro novou instanci SQL serveru budete muset zvolit jméno, neboť výchozí jméno sqlexpress je již zřejmě použito pro sql server 2005. Můžete zvolit např. sql2008 nebo sql2012.

Před zahájením instalace je potřeba odinstalovat Management studio express 2005. SQL server express 2005 není nutné odinstalovat a je možné jej paralelně používat pro jiné aplikace. Pokud jej využívat nechcete, můžete jej také odinstalovat. Databáze zůstanou zachovány i po provedení odinstalace.

Windows 7

Zde je možné instalovat pouze SQL server 2008 express. Na stránce https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26729  zvolte jednu z prvních dvou možností. V případě, že používáte 32 bitový OS zvolte prví možnost. V opačném případě druhou. Informace o verzi získáte volbou Tento počítač > Vlastnosti.

 

Samostatně se instaluje Management studio express ze stránky https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22985  Zde rovněž vyberete 32 nebo 64 bit verzi.

Windows 8 a novější

Doporučujeme instalovat SQL server 2012 express. Stáhnout lze z této stránky: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062  Zde lze nainstalovat najednou SQL server i Management studio.

2. Odpojení databází z SQL serveru 2005

Pokud jste neprovedli odinstalaci SQL serveru 2005, spusťte nově nainstalované Management studio express a připojte se na SQL server 2005. Podívejte se do vlastností databáze, kde jsou umístěny databázové soubory a databázi odpojte (Detach)

3. Přesun databázových souborů z SQL serveru 2005 na nový server

V Management studiu připojte nový server a podívejte se do vlastností databáze master na složku v níž je umístěna. Pomocí průzkumníka souborů překopírujte databázové soubory s příponou mdf a soubory logů s příponou ldf ze složky SQL serveru 2005 do datavé složky nového serveru. Je to ta složka, v níž je umístěna databáze master.

4. Připojení databázových souborů na novém serveru

V Management studiu zvolte Database > Attach. Vyberte databázový soubor s příponou mdf a potvrďte.

5. Aktualizace souborů default.udl

Ve složce aplikace otevřete soubor default.udl, případně další udl soubory a změňte jméno SQL serveru na jméno nové instance (sql2008 nebo sql2012).

6. Aktualizace Info Office

Na závěr spusťte Info office Update a proveďte update databáze.