Info Office MMI - Pokyny k instalaci
Skip Navigation Links.

Převod databází z MSDE 2000

Instalace SQL serveru

více

Vytvoření záložních kopií databází na MSDE 2000

Vytvořte záložní kopie všech databází, které budete převádět na SQL server.

Zastavení MSDE 2000

Zastavte službu sqlserver(mssqlserver). Ovládací panely > systém > nástroje pro správu > služby. Místní nabídkou zastavte SQL server 2000. Je potřeba rozlišit mezi starou verzí 2000 a nově nainstalovaným serverem.

Spuštění Management Studia, připojení k novému serveru a obnovení databází

Management Studio spusťte pomocí tlačítka start. V prvním dialogu je potřeba zadat jméno serveru. Například mujpocitac\sqlexpess.

Na složce Database klepněte pravým tlačítkem a zvolte restore database a zadejte umístění záložní kopie a jméno databáze.

 

V záložce Option je potřeba ještě upravit cestu ke složce, kam budou databázové soubory uloženy. Doporučujeme vyhledat průzkumníkem složku, kde je datový soubor master.mdf a do této složky umístit i uživatelské databáze.

Nastavení kompatibility

Ve vlastnostech databáze změňte údaj compatibility level na verzi nově nainstalovaného SQL serveru. Pokud máte databází hodně, můžete použít skript, který to provede u všech databází daného serveru.

Propojení programů na nový server

Programy se připojují k serveru pomocí připojovacích údajů, které jsou uloženy v souborech s příponou udl. Oteřete tyto soubory, nejprve default.udl a změňte v nich jméno serveru na novou hodnotu a ověřte zda je připojení funkční.

Aktualizace databází pomocí Info Office Update

Po obnovení databází je potřeba databáze aktualizovat pomocí Info Office Update.  Před jeho prvním spuštěním na nově nainstalovaném serveru zkontrolujte soubor default.udl a odstraňte soubor update.xml.