Info Office MMI - Pokyny k instalaci
Skip Navigation Links.

Odstranění dokladů v databázi

V databázi jsou uloženy doklady více účetních období. Pokud by bylo potřeba z kapacitních nebo jiných důvodů v databázi odstranit staré doklady, je to možné, ale pouze za použití management studia. Doporučený postup je následovný:

  1. Zkontrolujte, zda máte vytvořené příslušné účetní uzávěrky a uzávěrky skladů. Odstranění dokladů se provede k datu zadané účetní uzávěrky a budou odstraněny doklady před touto účetní uzávěrkou.
  2. Vytvořte kopii aktuální databáze a vhodně ji pojmenujte. Kopii lze vytvořit pomocí správy databáze příkazem Kopie databáze (neplette si s příkazem vytvořit záložní kopii). Jinou možností je vytvoření záložní kopie a obnovení databáze pod jiným jménem. Takto vtvořená databáze bude sloužit jako archiv. V této databázi změnte uživatelům jejich role na role s koncovkou pouze pro čtení. Tím bude zajištěno, že v této databázi nebudou měněny žádné údaje.
  3. Odstranění dokladů se provede spuštěním uložené procedury DelDoklad s parametrem data účetní uzávěrky, před níž budou odstraněny doklady. Uživatel, který příkaz provádí musí mít oprávnění db_owner. Skript pro odstranění dokladů před účetní uzávěrkou k 31.12.2009 bude vypadat takto: exec DelDoklad '20091231 23:59'