Info Office MMI - Pokyny k instalaci
Skip Navigation Links.

Instalace aplikace

Instalace se provede pomocí programu Info Office Update. Zvolte požadované moduly a proveďte volbu aktualizace vybraných položek.

Před spuštěním aplikace je potřeba nastavit a ověřit spojení s databázovým serverem.

Nové verze aplikace pak budete získávat také pomocí Info Office update.

Omezená funkčnost Runtime pro připojení databáze neumožňuje otevřít datalink pro připojení databáze. Pokud chcete umožnit i klientům s Access Runtime možnost připojení databáze, musíte pro každou databázi, kterou budete chtít připojit, vytvořit soubor s příponou UDL, který obsahuje údaje potřebné pro připojení databáze. Pokud vytvoříte novou databázi pomocí modulu SM (Správní modul), je vytvořen automaticky soubor "JmenoDatabaze.UDL" ve složce, kde je nainstalován SM. Soubor UDL můžete vytvořit snadno jako nový textový dokument, kterému dáte příponu UDL (musíte mít povolené zobrazení přípony souboru). Pak na něm klepněte pravým tlačítkem a otevřete vlastnosti. Na kartě Provider zadejte Microsoft OLE DB provider for SQL server a na kartě Connection vyberte server a databázi. Pokud je program nainstalovám na stejném počítači jako databázový server nebo je uživatel přihlášen do domény, zvolte způsob ověření uživatele pomocí Windows. V opačném případě je potřeba zadat uživatelské jméno a heslo pro připojení k databázovému serveru. V tomto případě zaškrtněte volbu povolit uložení hesla.

Pokud potřebujete připojit databázi, proveďte volbu Soubor > Výběr databáze. Zobrazí se seznam všech UDL souborů ze složky, z níž je spuštěna aplikace (např. ES.ADE). V seznamu vyberte požadovanou databázi a stiskněte tlačítko OK. Pokud označíte nějakou databázi jako výchozí, je vytvořen soubor Default.udl s připojením odpovídajícím vybrané databázi.

Pokud otevřete aplikaci, která není připojena k žádné databázi a existuje soubor Default.udl, aplikace se automaticky připojí podle tohoto souboru.