Info Office MMI - Pokyny k instalaci
Skip Navigation Links.

Nová databáze

Novou databázi je potřeba vytvořit při zpracování nové firmy. Nová databáze se nevytváří při přechodu na nové účetní období.

Vytvoření nové databáze se provede programem Info Office SM (Správní modul). Ten si můžete nainstalovat pomocí Info Office Update.

Zadejte jméno databáze, řazení, typ organizace (podnikatelská, nevýdělečná, příspěvková), legislativu (Česká, Slovenská) a začátek a konec účetního období. Provede se vytvoření prázdné databáze, kterou je potřeba následně aktualizovat pomocí Info Office Update. Teprve po provedení aktualizace je možné databázi používat.

V případě, že s databází budou pracovat ještě jiní uživatelé, je potřeba je přidat mezi uživatele a přidělit jim příslušné role.