Info Office MMI - Pokyny k instalaci
Skip Navigation Links.

Možné chyby při spuštění

U některých uživatelů hlásil Info Office problémy při spuštění po automatické aktualizaci Windows.

Zde známé chyby a postup jak je odstranit:

1. Při spouštění Info Office hlásí prostředí Access:  Can´t find Language DLL msain.dll

Řešení: Přes prohlížeč složek jděte do složky

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12 nebo C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\OFFICE12

(číslo 12 je verze MS Office 2007) a najděte ve složce soubor MSACCESS.exe

Tento soubor spusťte, doinstaluje se potřebná knihovna, která se automatickou aktualizací Windows smazala. Po instalaci zavřete otevřený Access, a spusťte znova Info Office MMI.

 

2. Při spuštění Info Office MMI hlásí chybu: Method "Name" of object "Reference" failed. nebo "Nesprávné použití operátoru tečka nebo vykřičník, případně neplatné použití závorek."

Řešení: Přes prohlížeč složek jděte do složky, kde jsou uloženy programy Info Office MMI, např: Dokumenty\Info Office MMI, kde je soubor: MSSOAP30.DLL

Tento soubor překopírujte do složky, kde je uložen MS Office (Access):

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12

 

Po updatu na Windows 10

Pokud jste provedli update na Windows 10 a Info Office nepracuje správně, mohou nastat tyto chyby:

1. Programy IO nelze spustit > zřejmě chybí některá z komponent potřebná pro chod programů

Řešení: doinstalovat programové komponenty, nebo provést aktualizaci přes Info Office Update, který všechny potřebné komponenty nainstaluje a zkontroluje.

 

2. Odpojil se server. Info Office hlásí po spuštění chybu s připojením databáze - Připojení k serveru se nezdařilo apod.

Řešení: Znovu spustit službu SQL server přes Ovládací panely > Systém a zabezpečení > Nástroje pro správu > Služby - v seznamu služeb vyhledat SQL server a ověřit, zda je ve stavu Spuštěno, případně místní nabídkou -> "Spustit". Lze také spustit přes Management Studio.

 

3. Nefungují filtry > Spouštíte Info Office v MS Access 2010. Doporučená verze je Access 2007.

Řešení: Ověřte verzi Access v Info Office > horní pás karet - záložka Info Office - O aplikaci - Verze MS Access musí být 12.xxx = Access 2007. Viz kapitola Instalace klienta