Info Office MMI - Pokyny k instalaci
Skip Navigation Links.

Uživatelé databáze

Pokud jste nainstalovali vše na jednom počítači (databázi a Info Office) pod jedním přihlášením a databázi nebude využívat nikdo jiný, nemusíte tuto stránku dále číst.

Vytvoření loginu

Každý uživatel, který chce pracovat s databází, musí mít vytvořen login na SQL serveru. Při vytváření loginu si musíme nejprve zjistit, jakým způsobem může být uživatel ověřen. Pokud se jedná o uživatele, který pracuje na počítači, na němž je nainstalován sql server, nebo pokud je klientský počítač součástí firemní sítě (domény) je vhodné ověřit uživatele pomocí Windows. V opačném případě je potřeba uživatele ověřovat sql serverem.

 

Je nutné odstranit zaškrtnutí u položky User must change password at next login. Info Office neumí tuto změnu při přihlášení provést.

Přístup do databáze

Uživatel, který má vytvořen login se může přihlásit k sql serveru, ale přístup k jednotlivým databázím je mu nutné povolit. To se provede zaškrtnutím příslušné databáze a dále zařazením uživatele do příslušné role.

Serverové role

Uživatele můžete také zařadit do některé pevné serverové nebo databázové role

sysadmin Provádění všech serverových a databázových příkazů
serveradmin Administrace serveru, jako konfigurace a ukončení.
setupadmin Správa připojených serverů a určení procedur spuštěných při startu.
securityadmin Správa loginů, hesel a oprávnění pro vytvoření nové databáze.
processadmin Provedení příkazu KILL
dbcreator Vytvoření, změna, přejmenování a odstranění databáze
diskadmin Správa diskových souborů
bulkadmin Provedení příkazu BULK INSERT

Databázové role

db_owner Vlastník databáze má neomezený přístup
db_accessadmin Přidání a odstranění uživatele z databáze
db_datareader Čtení tabulek a view.
db_datawriter Vkládání, aktualizace a odstranění údajů z tabulek a view
db_ddladmin Provedení příkazů SQL Data Definition Language
db_securityadmin Správa uživatelů a rolí, práva k objektům
db_backupoperator Zálohování a obnovení databáze.
db_denydatareader Zákaz čtení určeného DB objektu
db_denydatawriter Zákaz vložení, aktualizace a odstranění určeného DB objektu.