Info Office MMI - Pokyny k instalaci
Skip Navigation Links.

Instalace databázového serveru

Info Office MMI vyžaduje databázi MS SQL server. Pro menší konfigurace lze využít edici Express, která je zdarma. Server nemá omezen počet uživatelů. I k edici Express je možné nainstalovat bezplatně analytické a reportovací služby.

Níže najdete odkazy na verze MS SQL Serveru Express ke stažení.

 

MS SQL server 2022 Express

Odkaz na stažení.

 

 

Pokud se budou k serveru přihlašovat uživatelé z více počítačů a tyto nejsou součástí domény, zadejte při instalaci také heslo pro systémového administrátora sql serveru.

Po nainstalování serveru nainstalujte i Management Studio Express, sloužící ke správě serveru.

Server nemá omezen počet uživatelů jako MSDE. Velikost databáze může být až 10 GB.

Server je po nainstalování připraven pro použití z počítače, na němž byl nainstalován.

SQL server po nainstalování běží pod účtem síťová služba. Ta nemá přístup do všech složek počítače, takže může vzniknout problém při zálohování nebo obnovování databáze, pokud je záložní kopie umístěna mimo složku, v níž je nainstalován sql server. To lze obejít tak, že se provede změna účtu, pod níž sql server běží na místní systémový účet (ovládací panely > systém > nástroje pro správu > služby > sql server (sqlexpress) > vlastnosti).

Pokud obnovíte databázi ze záložní kopie a její vlastník nemá login na cílovém serveru (při přenesení databáze z jiného počítače) je potřeba určit nového vlastníka databáze. Je to možné provedením skriptu nebo následujícím příkazem v management studiu:
sp_changedbowner '<NewLogin>'

Přístup k serveru z jiných počítačů

Spusťte SQL server configuration tools, SQL server surface area configuration, Surface area configuration  for services and connection.  V remote connection zvolte local and remote connection a zvolte protokoly na nichž bude probíhat komunikace mezi klientem a serverem. Můžete zvolit oba protokoly současně (using both).

Pokud není klientský počítač přihlášen do stejné domény jako server, bude potřeba ověřovat uživatele na sql serveru. Proto ověřte, zda je sql server nainstalován tak, aby to bylo možné. Pokud to tak není, povolte ověření uživatele SQL serverem i Windows.

Dále musíte vytvořit login pro tohoto uživatele a zařadit ho do příslušné role.

Ověření přístupu k serveru

Pokud je na počítači, kde je nainstalován databázový server, použit firewall a budou k němu přistupovat uživatelé z jiných počítačů, je nutné otevřít porty TCP 1032, TCP 1433 a UDP 1434.

Chod serveru lze ověřit spuštěním management studia. Možnost komunikace se serverem z jiných počítačů lze prověřit pomocí souboru UDL.

Soubor UDL můžete vytvořit snadno jako nový textový dokument, kterému dáte příponu UDL (musíte mít povolené zobrazení přípony souboru). Pak na něm klepněte pravým tlačítkem a otevřete vlastnosti. Na kartě Provider zadejte Microsoft OLE DB provider for SQL server a na kartě Connection vyberte server a databázi. Pokud je program nainstalovám na stejném počítači jako databázový server nebo je uživatel přihlášen do domény, zvolte způsob ověření uživatele pomocí Windows. V opačném případě je potřeba zadat uživatelské jméno a heslo pro připojení k databázovému serveru. V tomto případě zaškrtněte volbu povolit uložení hesla.

Připojení pomocí tohoto souboru ověřte nejprve na serveru, potom soubor okopírujte na klientský počítač a znovu prověřte konektivitu.

Známý problém při použití databáze MS SQL server 2008:

Při otevírání programu nebo při otevírání nové databáze dochází k velké časové prodlevě  (asi 2-3 minuty) pokud není uživatel zařazen v roli db_owner. Následná práce je již normální. Tento problém lze obejít tak, že je jsou všichni uživatelé zařazeni v roli db_owner a následně jsou omezeni zákazovými rolemi. Standardně jsou uživatelé zařazováni do rolí, které jim jednotlivé části zpřístupňují. Zákazové role jim naopak jednotlivé části znepřístupňují.