Info Office MMI - Podání
Skip Navigation Links.

Změna stavu podání

Vrátit podání do stavu "Vytvořeno"

Pokud je podání již odesláno a potřebujete ho ještě upravit a odeslat znovu, zvolte v detailu podání v dolním menu možnost Log. Zde můžete vrátit podání do stavu "Vytvořeno" a opravené poslat znovu. Některé instituce tuto variantu preferují místo zasílání opravného podání.

Nejdříve proveďte požadované změny v propojených modulech Info Office (např. ES nebo PM)

1. Logy

2. V logu podání

> Klikněte na "Detail" u řádku se záznamem o vytvoření.

3. Detail logu

využijte v dolním menu tlačítko "Obnovit stav"

Objeví se dotaz "Opravdu pokračovat?" > Ano

4. Obnovení stavu

V logu podání se objeví nový záznam o vrácení do stavu "Vytvořeno". Poté Log podání můžete zavřít. Zavřete i záložku s detailem podání.

 

5. Znovu vytvořit a odeslat

Nyní otevřete detail daného podání ze seznamu na úvodní obrazovce (aby se načetl změněný stav). Podání znovu vytvořte a odešlete. Znovu vytvořením se načtou změny z propojených modulů Info Office (např. ES nebo PM)