Info Office MMI - Podání
Skip Navigation Links.

Oznámení kvalifikovaného certifikátu

Každá společnost má u instituce ČSSZ nahlášené autorizované certifikáty, kterými podepisuje dokumenty. Pokud chcete na instituci nahlásit nový certifikát, můžete to učinit pomocí aplikace "Podání", ale ještě před vypršením starého certifikátu.

Po vytvoření nového podání typu USRCERT se otevře obrazovka pro zadání parametrů:

1. Zadat potřebné údaje

Zadejte Jméno, Příjmení a r.č. vlastníka certifikátu, vyberte certifikát ze seznamu.

Po zadání položek zvolte "Vytvořit" v dolním menu.

2. Vytvořit

Obsahuje náhled XML souboru.

3. Odeslat

Tlačítkem Odeslat se podání podepíše a odešle na příslušné ČSSZ.

Podání se pak zobrazí v seznamu podání na úvodní straně. Seznam můžete filtrovat dle typu a vidíte v něm stav podání (Vytvořeno, Odesláno, Přijato)

Toto podání nepodporuje testovací režim.