Info Office MMI - Podání
Skip Navigation Links.

Evidenční list důchodového pojištění

Po vytvoření nového podání typu ELDP se otevře obrazovka pro zadání parametrů:

1. Zadat potřebné údaje

Vyberte druh oznámení: Původní / Opravný / Rekonstruovaný a Rok.

Pokud nezaškrtnete pole "Pouze vybrané pracovní poměry", vytvoří se ELDP pro všechny pracovní poměry. Tlačítka pro přidání položek nejsou aktivní. 

Když chcete vytvořit ELDP pouze "Pouze vybrané pracovní poměry" zaškrtnuté, přidejte položky (pracovní poměry), pro které chcete oznámení vytvořit tlačítkem (+) v seznamu položek. Otevře se okno pro výběr prac. poměrů, v kterém lze vyhledávat podle os. čísla nebo příjmení. Klikněte na vybraný prac. poměr a pak na tlačítko "Přidat".

Po zadání položek zvolte "Vytvořit" v dolním menu.

2. Detail podání

Obsahuje náhled XML souboru, položky (prac. poměry), ke kterým se podání vztahuje.

Do pole Poznámka můžete vložit vlastní poznámku k podání. Neodesílá se na instituci.

3. Odeslat

Tlačítkem Odeslat se podání podepíše a odešle na příslušnou ČSSZ.

Podání se pak zobrazí v seznamu podání na úvodní straně. Seznam můžete filtrovat dle typu a vidíte v něm stav podání (Vytvořeno, Odesláno, Přijato)

Toto podání nepodporuje testovací režim.

Souvislost s modulem PM

Seznamy ELDP je možné tisknout a kontrolovat v aplikaci "Personalistika a mzdy". Pro zpracování podání je nezbytné, aby existovaly měsíční karty zaměstnance pro všechny měsíce, které jsou předmětem hlášení. Protože během zpracování bylo možné měsíční karty pro zaměstnance na mateřské dovolené na tuto dobu odstranit, je potřeba je znovu doplnit. K tomu je určena volba v apl.  Personalistika a mzdy (Mzdy, roční výkazy, ELDP, ELDP doplnění měsíčních karet), kterou použijte jednorázově před tiskem a odesláním výkazů. Pokud ji použijete opakovaně, nevznikne žádná chyba.