Info Office MMI - Podání
Skip Navigation Links.

Výpis z evidence pro daňové účely

Výkaz dokladů v režimu přenesení daňové povinnosti pro dodavatele i odběratele.

Po vytvoření nového podání typu Výpis z evidence pro daňové účely se otevře obrazovka pro zadání parametrů.

1. Zadat potřebné údaje

Zadejte Email pro potvrzení, Druh Dodavatel / Odběratel  a vyberte Přiznání DPH, ke kterému se výkaz vztahuje. Pokračujte tlačítkem "Vytvořit" v dolním menu.

Toto podání podporuje testovací režim. Zapnete ho zaškrtávátkem "Testovací".

2. Detail

Obsahuje náhled XML souboru, ukazatel stavu podání a dolní menu.

3. Odeslat

Tlačítkem Odeslat se podání podepíše a odešle na příslušný FÚ.

Podání se pak zobrazí v seznamu podání na úvodní straně. Seznam můžete filtrovat dle typu a vidíte v něm stav podání (Vytvořeno, Odesláno, Přijato)