Info Office MMI - Podání
Skip Navigation Links.

Oznámení o nástupu do zaměstnání a další oznámení změn na ČSSZ

Po vytvoření nového podání typu Oznámení o nástupu do zaměstnání se otevře obrazovka pro zadání parametrů:

1. Zadat potřebné údaje

Vyberte druh oznámení: o nástupu do zaměstnání / o skončení zam. / změna chybných údajů zaměstnance / Oprava chybných údajů zaměstnance / Převod zaměstnance k jinému VS / Vznik/Skončení příslušnosti k českým právním předpisům

Přidejte položky (pracovní poměry), kterých se oznámení týká tlačítkem (+) v seznamu položek. Otevře se okno pro výběr prac. poměrů, v kterém lze vyhledávat podle os. čísla nebo příjmení. Klikněte na vybraný prac. poměr a pak na tlačítko "Přidat". Po zadání položek zvolte "Vytvořit" v dolním menu.

2. Detail podání

Obsahuje náhled XML souboru, položky (prac. poměry), ke kterým se vztahuje.

3. Odeslat

Tlačítkem Odeslat se podání podepíše a odešle na příslušné ČSSZ.

Podání se pak zobrazí v seznamu podání na úvodní straně. Seznam můžete filtrovat dle typu a vidíte v něm stav podání (Vytvořeno, Odesláno, Přijato)

Toto podání nepodporuje testovací režim.