Info Office MMI - Podání
Skip Navigation Links.

Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

Po vytvoření nového podání typu PDSHL se otevře obrazovka pro zadání parametrů:

1. Zadat potřebné údaje

Vyberte druh oznámení: Řádné / Opravné / Následné, Email pro potvrzení a Měsíc ze seznamu.

 Po zadání položek zvolte "Vytvořit" v dolním menu.

2. Detail podání

Obsahuje náhled XML souboru, položky (prac. poměry), ke kterým se vztahuje.

3. Odeslat

Tlačítkem Odeslat se podání podepíše a odešle na příslušné ČSSZ.

Podání se pak zobrazí v seznamu podání na úvodní straně. Seznam můžete filtrovat dle typu a vidíte v něm stav podání (Vytvořeno, Odesláno, Přijato)

Toto podání nepodporuje testovací režim.