Info Office MMI - Podání
Skip Navigation Links.

Souhrnné hlášení

1. Zadat potřebné údaje

Po vytvoření nového podání typu Souhrnné hlášení se otevře obrazovka pro zadání parametrů:

- email pro zaslání potvrzení, Druh podání (Následné souhrnné / Souhrnné).

Při výběru Následného souhrnného hlášení se otevírá okno s výběrem existujících Přiznání SHV k opravě.

Při běžném SHV vybereme ze seznamu, ke kterému přiznání DPH se souhrnné hlášení vztahuje a zvolíme tlačítko "Vytvořit"

2. Detail podání

Obsahuje náhled XML souboru.

3. Odeslat

Tlačítkem Odeslat se podání podepíše a odešle na příslušný FÚ.

Podání se pak zobrazí v seznamu podání na úvodní straně. Seznam můžete filtrovat dle typu a vidíte v něm stav podání (Vytvořeno, Odesláno, Přijato)

Toto podání podporuje testovací režim. Zapnete ho zaškrtávátkem "Testovací".