Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Přechod na nové období

Před začátkem nového účetního období je potřeba

 1. Zkontrolujte a případně vytvořte nové účetní období. V ekonomickém systému zvolte číselníky, údaje o firmě, tlačítko zdaňovací období a po otevření formuláře doplňte řádek pro nové období.
 2. Vytvořte nové knihy pro doklady nového účetního období. Nejprve si prohlédněte (vytiskněte) číslování všech knih (číselníky > číslování knih) a zjistěte, zda máte pro nové knihy volné číselné řady. Při vytváření nové sady knih bude potřebné zadat posun číslování. Ten určíte tak, že provedete rozdíl mezi začátkem číslování nové knihy a začátkem číslování stávající knihy. Pro příslušný druh knihy zvolte v místní nabídce nová kniha. Ve formuláři nastavte ukazatel na knihu aktuálního účetního období a v místní nabídce zvolte vytvořit knihy pro období. Po zadání posunu číslování dokladů budou vytvořeny knihy pro následující účetní období. Interval číslování dokladů lze následně změnit individuálně pro jednotlivé knihy. Pokud vytvoříte knihy tímto způsobem, převezmou se všechny vlastnosti z aktuálních knih.
  Pro doklady, které nebudou vystavovány souběžně, například bankovní výpisy, zálohové faktury, objednávky  ap., není nutné vytvářet nové knihy dokladů, ale lze pokračovat v rámci zvolené knihy se změnou číslování nebo lze pokračovat v průběžném číslování.
 3. Aktualizace sazeb a konstant
  Zkontrolujte nové výše sazeb DPH a konta na něž se bude DPH účtovat (číselníky > údaje o firmě > sazby DPH).

Souběžná práce ve dvou účetních obdobích

Po vytvoření nového účetního období a nových knih můžete vkládat doklady pro nové období a získávat všechny potřebné výstupy. Výběr požadovaného období se provede v úvodním formuláři místní nabídkou nastavení v níž vyberete požadované období. Vybrané účetní období platí pro daného uživatele a programový modul. To znamená, že v obchodní databázi může jeden uživatel pracovat v jiném účetním období než v ekonomickém systému, ale jeden uživatel nemůže pracovat na různých počítačích v ekonomickém systému v různých obdobích.

Zůstatky kont, pokladních knih a bankovních účtů jsou dostupné v obou účetních obdobích i bez vytvoření závěrkových dokladů. Ty vytvořte až po uzavření všech účetních případů uzavíraného období.

Uzavření starého účetního období po podání daňového přiznání

 1. Zaúčtujte daň z příjmu
 2. V ekonomickém systému otevřete roční závěrku a vytvořte nebo aktualizujte doklady pro převod na konečný účet rozvažný.
 3. Zadejte datum účetní uzávěrky k datu konce starého účetního období (nástroje > účetní uzávěrka). Tato volba znemožní opakované zaúčtování dokladů. Dále uzamkněte knihu v níž jsou závěrkové doklady, k datu počátku nového účetního období.
 4. Vytiskněte / uložte elektronicky důležité dokumenty potřebné pro kontrolu (hlavní kniha, doklady a výkazy).