Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Novinky ve výpočtu mezd pro rok 2017

1) Daně

Daňové zvýhodnění na dítě od 1.4.2017

  2015 2016 2017
1.dítě 13 404/1 117 Kč 13 404/1 117 Kč 13 404/1 117 Kč
2. dítě 15 804/1 317 Kč 17 004/1 417 Kč 19 404/1 617 Kč
3. dítě 17 004/1 417 Kč 20 604/1 717 Kč 24 204/2 017 Kč
  • za vyživované dítě bude považováno zletilé dítě, kterému není invalidní důchod třetího stupně přiznán (ne jako dosud zletilé dítě, které tento důchod nepobírá)
  • pro zvýšení daňového zvýhodnění na dvojnásobek je rozhodný datum rozhodnutí o přiznání tohoto průkazu

Srážková daň u zaměstnání malého rozsahu (platnost od 1. 1.2018)

Srážková daň (15 %) bude uplatňována i u příjmů ze závislé činnosti do 2 500 Kč měsíčně a to u zaměstnanců, kteří nepodepsali Prohlášení poplatníka a nebudou uplatňovat slevy na dani.

Zvýšení limitů u penzijního a životního pojištění

  • Limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku do penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění od daně se zvyšuje z 30.000 korun na 50.000 korun ročně.
  • Limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně se zvyšuje z 12 000 korun na 24 000 korun ročně.

Solidární zvýšení daně

  • Limit solidárního zvýšení daně se zvyšuje na 1 355 136 korun ročně. Limit pro zálohy na daň ze závislé činnosti se zvyšuje na 112 928 korun měsíčně.

2) Minimální mzda

Dochází tedy k razantnímu zvýšení měsíční minimální mzdy na 11 000,-Kč a u hodinové sazby na 66,-Kč.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

výše příplatku u minimální měsíční mzdy činí 10 %, to je 1 100 Kč, hodinová sazba příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 6,60 Kč.

3) Nová mzdová položka

Otcovská poporodní péče (platnost od 1.1.2018)

  • nová dávka nemocenského pojištění, týden volna v práci pro otce, placená stejně jako peněžitá pomoc v mateřství.

4) Sociální pojištění

Maximální vyměřovací základ

2016 2017
1 296 288 1 355 136

 

Redukční hranice pro náhradu mzdy

  První Druhá Třetí
2016 157,68 236,43 472,68
2017 164,85 247,10 494,20

 

Redukční hranice pro nemocenské

  První Druhá Třetí
2016 901 1 351 2 701
2017 942 1 412 2 824

5) Zdravotní pojištění

Doplatek do minima na zdravotní pojištění.

V roce 2017 vzroste minimální mzda na 11 000 Kč, zároveň se zvýší doplatek do minima na zdravotní pojištění u zaměstnanců, jejichž hrubá mzda bude nižší.