Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Novinky ve výpočtu mezd pro rok 2016

Konstanty 2016

Sleva na dítě

u jednoho dítěte se daňové zvýhodnění nemění a zůstává na roční výši 13 404,- Kč
na druhé dítě roční sleva ve výši 15 804,- Kč   /v průběhu roku se změní na 17 004,- Kč *)
na třetí a další dítě ve výši 17 004,- Kč   /v průběhu roku se změní na 20 604,- Kč *)
*) -  možnost uplatnit vyšší částku až na základě pozměňovacího návrhu, který bude schválen během roku 2016

Minimální mzda

pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin v současnosti činí:
- základní sazba minimální měsíční mzdy 9 900,- Kč
- základní sazba minimální hodinové mzdy 58,70 Kč

Maximální vyměřovací základ SP: 1 296 288,- Kč
Životní minimum jednotlivce: 3 410,- Kč
Normativní náklady na bydlení: 5 858,- Kč
Solidární daň měsíčně nad částku: 108 024,- Kč
Odvod do státního rozpočtu: 64 757,50 Kč

Redukční hranice pro náhradu mzdy

První Druhá Třetí
2015 155,40 232,93 465,85
2016 157,68 236,43 472,68

Superhrubá mzda a solidární zvýšení daně

Ke zrušení solidárního zvýšení daně a opuštění konceptu superhrubé mzdy od roku 2016 nedojde.

Důchodové spoření

Od 1. 1. 2016 končí druhý pilíř důchodového spoření.

Formuláře a datové věty

Nové formuláře ČSSZ • Přehled o výši pojistného I/2016 • Příloha k žádosti o dávky I/2016 • Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců pro Úřad práce

Nové datové věty pro elektronické podání NEMPRI16 PVPOJ16
Výpočet daně a daňového zvýhodnění formulář pro rok 2015, vzor č. 20
Změna struktury vstupních dat do ISPV

Na základě Programu statistických zjišťování na rok 2016 vstoupí pro statistické šetření ISPV v platnost nová struktura vstupních dat. Oproti stávající struktuře vstupních dat (S2012) byly do nové struktury (S2016) přidány čtyři nové položky, a to do věty o ekonomickém subjektu (MI):
• Odměny na dohody o provedení práce (ODMDPPQ)
• Hodiny odpracované na dohody o provedení práce (HODDPPQ)
• Odměny členů statutárních orgánů společností a družstev (ODMSTATQ)
• Odchodné a odstupné při skončení pracovního poměru (ODSTUPQ)
Rozšíření věty se uplatní poprvé na datech za 1. čtvrtletí 2016 (data předávaná v dubnu 2016) Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě budou respondenti povinni nově sbírané údaje dodat.