Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Novinky ve mzdách 2015

DANĚ 2015

Daňové zvýhodnění na děti

Změny pro poplatníky, kteří mají více dětí
- daňové zvýhodnění na první dítě se nemění - 1.117 Kč měsíčně (13.404 Kč ročně)
- na druhé dítě - 1.317 Kč měsíčně (15.804 Kč ročně)
- na třetí a každé další dítě 1.417 Kč měsíčně (17.004 Kč ročně)

Pořadí dítěte určuje poplatník v prohlášení

 - příslušnou daňovou slevu na dítě určíte zadáním ‚Pořadí dítěte‘ ve mzdových údajích zaměstnance v záložce ‚Děti‘.

Daňová sleva na školku

- zaměstnanci si budou moci snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku,
- náklady zadejte do formuláře v Personalistice > Osobní údaje, zvolte menu Možnosti > Daňová sleva na partnera, na školku > ve formuláři zvolte příslušnou roční slevu > Roční sleva na školku, do políčka 'Částka na školku' zadejte celkové náklady na jedno dítě, pro každé dítě zadejte jeden řádek.
- označte také políčko 'Odpočet' a 'Společná domácnost' na hodnotu 'Ano'

Výpočet daně a daňového zvýhodnění

- nový formulář č.19
- nová sleva až do výše minimální mzdy ročně na každé dítě se může uplatnit už pro příjmy za rok 2014 započtení solidární daně do úhrnu zaplacených záloh na daň v případě, že daň za zdaňovací období 2014 se nezvyšuje o solidární zvýšení daně nebo, pokud není povinen podat daňové přiznán
- sleva na poplatníka u důchodců

MZDY 2015

Redukční hranice pro náhrady nemocenského

Redukční hranice rok 2015:

155,40 Kč         232,925 Kč         465,85 Kč

KONSTANTY 2015

Minimální mzda od 1. 1. 2015

- minimální měsíční mzda 9.200,- Kč
- minimální hodinová mzda 55,- Kč.

Normativní náklady na bydlení jednotlivce

- se snižují o 106 Kč oproti roku 2014 5.767,- Kč

Ostatní

- odvod do státního rozpočtu: 62.948,-Kč
- max. vyměřovací základ pro SP: 1,277.328,-Kč
- solidární daň : 106.444.-Kč

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 2015

Nemocenské pojištění

Do konce roku 2014 si mohli zaměstnavatelé s méně než 26 zaměstnanci, kteří hradili nemocenské pojištění s vyšší sazbou 3,3 %, odečíst od plateb pojistného polovinu částky zaplacené jako náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnanců.
Od roku 2015 se tato možnost ruší.

Nový formulář – Přehled o výši pojistného
Nová datová věta – PVPOJ15

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2015

Neplacené volno a neomluvená absence

- nově se neplatí pojistné z neplaceného volna a ani při neomluvené absenci, ale zaměstnavatel musí zabezpečit dodržení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance
- při zadání neplaceného volna se do sazby dosadí poměrná část vyměřovacího základu na den, pokud se nebude platit, zadejte do sazby 0,-Kč.

Souběh dohod - DPP, DPČ, příjem vyplacený po jejich skončení

Dohoda o provedení práce

- DPP popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci přesáhne částku 10 000 korun stává se pracovník zaměstnancem
- nově se také započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda trvala.

Dohoda o pracovní činnosti

- stejně se bude postupovat u dohod o pracovní činnosti (včetně příjmů vyplacených po skončení dohody), jen maximální limit vzniku zaměstnání pro jednu dohodu, popřípadě více dohod o pracovní činnosti v úhrnu u jednoho zaměstnavatele je 2499 korun.