Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Aktualizace 2013

1) Konstanty - změna sazeb

- zrušení základní slevy pro pracujícího důchodce (2013-2015)

- zrušení stropu na zdravotní pojištění (2013-2015)

- osvobozený příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění, penzijní připojištění či životní pojištění zaměstnance se zvyšuje z 24.000 Kč na 30.000 Kč ročně

- redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy pro rok 2013: první = 151,03 Kč, druhá = 226,63 Kč, třetí= 453,08 Kč

- plnění povinného podílu za OZP do státního rozpočtu - 61.020,-Kč

- pro rok 2013 činí nezabavitelná částka dlužníka 6 064,66 Kč, na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1516,16 Kč, částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je stanovena na 9 097 Kč.

Rok 2013

Životní minimum jedince

3410 Kč

Náklady na bydlení

5687 Kč

Základní nezabavitelná částka

9097 Kč

2/3 nezabavitelné částky

6064,66 Kč

1/4 základní nezabavitelné částky na povinného

1516,16 Kč

Maximum 1/3 zbytku čisté mzdy

3032 Kč

2) Solidární daň zaměstnanců

pro zdaňovací období let 2013 až 2015 bude zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z nadlimitního příjmu

- daň se bude zvyšovat v okamžiku, kdy v příslušném zdaňovacím období součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (hrubý příjem, nikoli superhrubá mzda) bude přesahovat částku měsíčně 103 536 Kč.(ročně 1 242 432 Kč)

3) Změny v sociálním pojištění zaměstnanců a zaměstnavatelů Důchodové spoření zaměstnanců – II.pilíř

Výše zálohy

- zaměstnanec, který se přihlásí do II.pilíře, bude prostřednictvím zaměstnavatele odvádět měsíční zálohy pojistného na důchodové spoření ve výši 5 % vyměřovacího základu, kde 3 % budou přesunuty z I.pilíře a další 2 % bude vlastní příspěvek účastníka.

- tyto sazby naleznete v konstantách

- toto pojistné za zaměstnance účastného důchodového spoření odvádí zaměstnavatel konkrétní pobočce finančního úřadu, kam odvádí též daň z příjmů ze závislé činnosti

Měsíční hlášení zaměstnavatele

- zaměstnavatel, plátce pojistného na důchodové spoření je povinen elektronicky podat správci daně hlášení k záloze na pojistné podle jednotlivých poplatníků a za plátce pojistného celkem

- elektronická podání se budou zpracovávat v ;modulu: Elektronická podání - Info Office

- vzor tiskopisu, který bude sloužit jako podklad pro elektronické podání a které již Generální finanční ředitelství zveřejnilo je zpracován ve mzdách v Menu: Mzdy OSSZ

- lhůta podání je do 20. dne od konce měsíce, ve kterém vznikla povinnost, stejná lhůta bude pro platbu zálohy na účet správce daně.

- v souvislosti s touto změnou právní úpravy je nově upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného“ pro rok 2013, tiskopis, je třeba použít poprvé při vykázání pojistného za kalendářní měsíc leden 2013, tedy v období od 1. do 20. února 2013.

Roční vyúčtování zaměstnavatele

- zaměstnavatel je také povinen podat správci daně elektronicky roční vyúčtování.

- lhůta je do 3 měsíců po skončení roku.

4) Finanční úřady – placení daně v roce 2013

- od 1.1.2013 jsou 14-ti krajským finančním úřadům jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části

5) Nová mzdová položka

Dávky zahrnované do exekuce - je nová mzdová položka, která se použije v případě, že zaměstnanec pobíral po část měsíce dávky od ČSSZ a po část měsíce pracoval a zároveň je na jeho mzdu uvalena exekuce. Částka z této mzdové položky se zahrne do celkové částky pro výpočet exekuce.