Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Aktualizace pro rok 2010

Aktualizace programu a databáze

Před vytvořením období leden 2010 je potřeba provést aktualizaci programu a databáze.

Maximální vyměřovací základ zdravotního a sociálního pojištění

Rok  2010   1707048Kč

Redukční hranice pro náhradu mzdy

Rok   2010
První redukční hranice      90%       138,43 Kč     (v roce 2009 137,55 Kč)
Druhá redukční hranice    60%        207,55 Kč      (v roce 2009 206,15  Kč)
Třetí redukční hranice      30%        414,93 Kč      (v roce 2009 412,30  Kč)

Rozhodný příjem pro důchodové pojištění jednatelů, společníků

Rok   2010          6000Kč

Roční daňové zvýhodnění na dítě

Rok     2010     11604Kč 

Slevy na pojistném

Posledním měsícem, za který může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném, je prosinec 2009.

Invalidní důchod

Koncepce invalidních důchodů i invalidity jako takové se mění. Zákon již nerozeznává dva druhy invalidních důchodů – plný a částečný. Nově bude osobám z důvodu jejich invalidity poskytována jediná dávka důchodového pojištění – invalidní důchod.

Podle ust. § 39 zdp je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivě zdravotního stavu
nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.
Do těchto invalidních důchodů v novém pojetí se k 1. 1. 2010 transformují též všechny dosavadní plné a částeční invalidní důchody.

Před 1.1.2010 částečný , roční daňový odpočet 2520Kč

a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně
b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,

Před 1.1.2010 plný, roční daňový odpočet  5040Kč

c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Třetí typ  ZTP/P zůstává nezměněn.